Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2023. évi határozatai

1/2023. (I. 31.) jegyzőkönyv hitelesítő megválaztásáról 
2/2023. (I. 31.) a közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról 
3/2023. (I. 31.) polgármesteri tájékoztató 
4/2023. (I. 31.) jegyzőkönyv hitelesítő megválaztásáról 
5/2023. (I. 31.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról 
6/2023. (I. 31.) a BAK Kft. 2023. évi normamódosítási javaslatának elfogadásáról
7/2023. (I. 31.) a 146 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
8/2023. (I. 31.) a 148 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
9/2023. (I. 31.) feladat-ellátási szerződés módosításáról
10/2023. (I. 31.) helyiséghasználati megállapodás módosításáról
11/2023. (I. 31.) pályázat visszavonásáról
12/2023. (I. 31.) a 187/2022. (VI. 28.) határozat hatályon kívül helyezéséről 
13/2023. (I. 31.) a VP6-19.2.1.-1-813-17- "Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése" című felhíváson való részvételről  [módosította a 140/2023. (V. 18.) képviselő-testületi határozat]
14/2023. (I. 31.) energiamegtakarítási intézkedési terv elfogadásáról
15/2023. (I. 31.) a Bodajki Értéktár Bizottság 2022. évi munkájáról szóló beszámolóról
16/2023. (I. 31.) a Gazdasági Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
17/2023. (I. 31.) a Humánügyi Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
18/2023. (I. 31.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról 
19/2023. (I. 31.) felvételi körzetek megállapításához adandó véleményről
20/2023. (I. 31.) a 325/2022. (XII. 13.) határozat hatályon kívül helyezéséről
21/2023. (I. 31.) a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-FE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat támogatói döntése elleni kifogásról
22/2023. (I. 31.) a köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóról
23/2023. (I. 31.) a polgármester 2022. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatóról
24/2023. (I. 31.) a polgármester 2023. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
25/2023. (I. 31.) a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról
26/2023. (I. 31.) a polgármester szabadságának igénybevételéről 
27/2023. (I. 31.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
28/2023. (I. 31.) a templomok közvilágításáról szóló tájékoztatóról
29/2023. (I. 31.) a Településszerkezeti Terv, a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítás költségeinek finanszírozásáról [módosította a 225/2023. (IX. 26.) képviselő-testületi határozat]
30/2023. (I. 31.) a Településszerkezeti Terv, a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítás költségeinek finanszírozásáról
31/2023. (I. 31.) részvényesi döntésekről 
32/2023. (I. 31.) részvényesi döntésekről 
33/2023. (I. 31.) részvényesi döntésekről 
34/2023. (I. 31.) részvényesi döntésekről 
35/2023. (I. 31.) részvényesi döntésekről 
36/2023. (I. 31.) részvényesi döntésekről 
37/2023. (I. 31.) részvényesi döntésekről 
38/2023. (I. 31.) jegyzőkönyv hitelesítő megválaztásáról 
39/2023. (I. 31.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról 
40/2023. (I. 31.) Fejér Vármegye Közgyűlése által adományozható kitüntető díjról 
41/2023. (II. 14.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválaztásáról 
42/2023. (II. 14.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról 
43/2023. (II. 14.)  a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde továbbképzési programjának elfogadásáról 
44/2023. (II. 14.)  óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról 
45/2023. (II. 14.)  Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde nyári zárva tartásáról 
46/2023. (II. 14.)  dolgozói létszám fejlesztéséről 
47/2023. (II. 14.)  az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredeő fizetési kötelezettségeiről 
48/2023. (II. 14.)  a környezetvédelmi alap felhasználásáról
49/2023. (II. 14.)  Bodajk Város Önkormányzat 2023. évi likviditási tervéről
50/2023. (II. 14.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2023. évi likviditási tervéről
51/2023. (II. 14.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2023. évi likviditási tervéről
52/2023. (II. 14.)  a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi likviditási tervéről
53/2023. (II. 14.)  a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének megalkotásáról [módosította a 156/2023. (V. 30.), 235/2023. (IX. 26.) és a 329/2023. (XII. 12.)  képviselő-testületi határozat]
54/2023. (II. 14.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének megalkotásáról [módosította a 233/2023. (IX. 26.) és 328/2023. (XII. 12.) képviselő-testületi határozat]
55/2023. (II. 14.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének megalkotásáról [módosította a 237/2023. (IX. 26.) és a 284/2023. (X. 31.) képviselő-testületi határozat]
56 / 2023. (II. 14.)  használatba adási szerződés módosításáról
57/2023. (II. 28.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválaztásáról 
58/2023. (II. 28.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
59/2023. (II. 28.)  telekrész értékesítésről  [visszavonta a 130/2023. (IV. 25.) képviselő-testületi határozat]
60/2023. (II. 28.)  a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
61/2023. (II. 28.)  a Védőnői Szolgálat 2022. évi tevékenységéről
62/2023. (II. 28.)  közlekedési rend megváltoztatásáról
63/2023. (II. 28.)  településrendezési eszközök 1. módosításáról
64/2023. (II. 28.)  a bodajki 0207/1 hrsz-ú közterület elnevezéséről
65/2023. (II. 28.)  a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
66/2023. (II. 28.)  műtárgy haszonkölcsön szerződés megkötéséről
67/2023. (II. 28.)  rendelettervezet véleményezéséről
68/2023. (II. 28.)  a képviselő-testület és a bizottságok tagjai kötelezettségének teljesítéséről
69/2023. (II. 28.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
70/2023. (II. 28.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
71/2023. (II. 28.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
72/2023. (II. 28.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
73/2023. (II. 28.)  Nagy Ferenc képviselőt érintő méltatlansági eljárással kapcsolatos döntésről
74/2023. (II. 28.)  Nagy Ferenc képviselőt érintő méltatlansági eljárással kapcsolatos döntésről
75/2023. (III.14.) jegyzőkönyv hitelesítő megválaztásáról 
76/2023. (III.14.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról 
77/2023. (III.14.) földrészlet értékesítéséről 
78/2023. (III.21.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválaztásáról 
79/2023. (III. 21.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról 
80/2023. (III. 21.) határozat módosításáról 
81/2023. (III. 28.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválaztásáról 
82/2023. (III. 28.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
83/2023. (III. 28.)  a Lila Akác Alapítvány 2022. évi feladatellátásról, működéséről és költségvetési támogatás felhasználásáról
84/2023. (III. 28.)  víziközmű vagyon átadásáról
85/2023. (III. 28.)  a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi munkatervének jóváhagyásáról
86/2023. (III. 28.)  a Bodajk Város Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervéről
87/2023. (III. 28.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2023. évi összesített közbeszerzési tervéről
88/2023. (III. 28.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2023. évi összesített közbeszerzési tervéről
89/2023. (III. 28.)  a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi összesített közbeszerzési tervéről
90/2023. (III. 28.)  a BAK – Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2023. évi összesített közbeszerzési tervéről
91/2023. (III. 28.)  elfogadott műtárgy haszonkölcsön szerződéstervezet módosításáról
92/2023. (III. 28.)  a 2023. évi versenysport támogatási keret felosztásáról
93/2023. (III. 28.)  a civil szervezetek 2023. évi támogatásáról
94/2023. (III. 28.)  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2022. évi közszolgáltatói tevékenységről 
95/2023. (III. 28.)   a polgármester szabadságának igénybevételéről
96/2023. (III. 28.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
97/2023. (III. 28.)  karbantartási szerződés megkötéséről
98/2023. (III. 28.)  szociális célú tűzifa támogatásról
99/2023. (IV.13.) jegyzőkönyv hitelesítő megválaztásáról 
100/2023. (IV.13.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról 
101/2023. (IV.13.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről 
102/2023. (IV.13.) a Lakat-Lak Kft.-nél lefolytatott ellenőrzések tárgyában 
103/2023. (IV. 25.) jegyzőkönyv hitelesítő megválaztásáról 
104/2023. (IV. 25.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról 
105/2023. (IV. 25.) a Bodajkért Közalapítvány 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
106/2023. (IV. 25.) a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
107/2023. (IV. 25.) a település 2022. évi közrendjéről és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról
108/2023. (IV. 25.) a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
109/2023. (IV. 25.) a Bodajki Polgárőr Egyesület 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
110/2023. (IV. 25.) városgondnoksági feladatok ellátására vonatkozó megállapodás módosításáról
111/2023. (IV. 25.) mini-bölcsődei gondozási díj szolgáltatási önköltségének megállapításáról
112/2023. (IV. 25.) intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról
113/2023. (IV. 25.) energiamegtakarítási intézkedési terv elfogadásáról
114/2023. (IV. 25.) a képviselő-testület 2023. évi munkatervének módosításáról
115/2023. (IV. 25.) közlekedési rend megváltoztatásáról
116/2023. (IV. 25.) Bodajk teljes területére vonatkozó új Településszerkezeti terv elfogadásáról szóló 45/2021. (III. 29.) határozat módosításáról
117/2023. (IV. 25.) elhasználódott vagyontárgyak selejtezéséről
118/2023. (IV. 25.)  a polgármestert megillető juttatások és támogatások szabályainak megállapításáról
119/2023. (IV. 25.) a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatáról
120/2023. (IV. 25.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
121/2023. (IV. 25.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
122/2023. (IV. 25.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
123/2023. (IV. 25.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
124/2023. (IV. 25.) az 552 hrsz-ú ingatlan megvételéről
125/2024. (IV. 25.) az 565 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
126/2023. (IV. 25.) az 552 hrsz-ú és az 565 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntésről
127/2023. (IV. 25.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatok ellátására vonatkozó ideiglenes megbízásról
128/2023. (IV. 25.) a Bodajk Sportegyesület támogatásáról
129/2023. (IV. 25.) a Bodajki Városnap szervezőjének kiválasztásáról
130/2023. (IV. 25.) az 59/2023. (II. 28.) határozat hatályon kívül helyezéséről
131/2023. (IV. 25.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
132/2023. (IV. 25.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
133/2023. (IV. 25.) Bodajk Város Díszpolgára Peske-Spányi Díj adományozásáról
134/2023. (IV. 25.) Bodajk Város Önkormányzat Winkler Mihály Díja adományozásáról
135/2023. (IV. 25.) Bodajk Város Önkormányzat Móró Mihály Díja adományozásáról
136/2023. (IV. 25.) Bodajk Város Önkormányzat Móró Mihály Díja adományozásáról
137/2023. (V. 18.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
138/2023. (V. 18.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
139/2023. (V. 18.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének megbízásáról
140/2023. (V. 18.) a 13/2023. (I. 31.) határozat módosításáról
141/2023. (V.30.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
142/2023. (V.30.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
143/2023. (V.30.) a BAK Kft. 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
144/2023. (V.30.) a Lakat-Lak Kft. által megküldött intézkedési tervről
145/2023. (V.30.) a fogorvosi szolgálat 2022. évi működéséről szóló tájékoztatóról
146/2023. (V.30.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsődében indítható csoportok számának meghatározásáról
147/2023. (V.30.) a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetéséről szóló 62/2022. (II. 15.) határozat módosításáról
148/2023. (V.30.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetéséről szóló 61/2022. (II. 15.) határozat módosításáról
149/2023. (V.30.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetéséről szóló 63/2022. (II. 15.) határozat módosításáról
150/2023. (V.30.) a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról
151/2023. (V.30.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról
152/2023. (V.30.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról
153/2023. (V.30.) a környezetvédelmi alap 2022. évi felhasználásáról
154/2023. (V.30.) az önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatásának jóváhagyásáról
155/2023. (V.30.) a 2022. évi éves ellenőrzési jelentés, valamint a 2022. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
156/2023. (V.30.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetéséről szóló 53/2023. (II. 14.) határozat módosításáról
157/2023. (V.30.) napirendről való levételről
158/2023. (V.30.) településrendezési eszközök tervezőjének megbízásáról
159/2023. (V.30.) településrendezési eszközök 2. módosításáról
160/2023. (V.30.) ingatlan értékesítéséről
161/2023. (V.30.) ingatlanfelajánlás elutasításáról
162/2023. (V.30.) 0285 hrsz-ú ingatlan felajánlásának elfogadásáról
163/2023. (V.30.) 1375 hrsz-ú ingatlan tulajdonba vételének kezdeményezéséről
164/2023. (V.30.) telekalakításról
165/2023. (V.30.) felújítási keretösszeg meghatározásáról
166/2023. (V.30.) a 155/2022. (V. 30.) határozat módosításáról
167/ 2023. (V.30.) csomagautomata kihelyezéséről
168/2023. (V.30.) az adóztatásról szóló beszámolóról
169/2023. (V.30.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről
170/2023. (V.30.) energiamegtakarítási intézkedések hatásairól
171/2023. (V.30.) rendelettervezettről szóló tájékoztatóról
172/2023. (V.30.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
173/2023. (V.30.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
174/2023. (V.30.) használtruhagyűjtő konténer kihelyezéséről
175/2023. (V.30.) a gyermeknapi rendezvény és májusfa kitáncolás lebonyolításáról
176/2023. (V.30.) helyiségbérleti szerződés megkötéséről
177/2023. (V.30.) körzeti megbízott véleményezéséről
178/2023. (VI. 27.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
179/2023. (VI. 27.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
180/2023. (VI. 27.) a Bányász ltp. 16. számú ingatlan könyvtár épületrészének használatba adásáról
181/2023. (VI. 27.) a Bodajk Sportegyesület 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
182/2023. (VI. 27.)  a Bodajki Sakk Egyesület 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
183/2023. (VI. 27.) a Bodajki Tollaslabda Sportegyesület 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
184/2023. (VI. 27.) településrendezési eszközök tervezőjének megbízásáról
185/2023. (VI. 27.) településrendezési eszközök 2. módosításának kiegészítéséről
186/2023. (VI. 27.) műszaki ellenőri feladat ellátására magasépítés tekintetében
187/2023. (VI. 27.) műszaki ellenőri feladat ellátására mélyépítés tekintetében
188/2023. (VI. 27.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulásból történő kiválásról
189/2023. (VI. 27.) az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III. 31.) OGY határozathoz való csatlakozásról
190/2023. (VI. 27.) az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóról
191/2023. (VI. 27.) a Vörösmarty Mihály Könyvtár által a KSZR-ben végzett 2022. évi tevékenységről szóló tájékoztatóról
192/2023. (VI. 27.) a védőnői szolgálat ellenőrzéséről
193/2023. (VI. 27.) ellenőrzésről
194/2023. (VI. 27.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
195/2023. (VI. 27.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
196/2023. (VI. 27.) védőnői feladatok átadásával kapcsolatos döntésekről
197/2023. (VI. 27.) iskola-egészségügyi védőnői feladatokkal kapcsolatos megállapodások módosításáról
198/2023. (VI. 27.) a Bodajk 0175/2 hrsz-ú és 2230/2 hrsz-ú út felújításának kivitelezőjének kiválasztásáról
199/2023. (VI. 27.) műszaki ellenőr kiválasztásáról
200/2023. (VI. 27.) a Bodajk 0175/2 hrsz-ú és 2230/2 hrsz-ú út felújításának likviditási tervéről
201/2023. (VI. 27.) tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
202/2023. (VI. 27.) elhasználódott vagyontárgyak selejtezéséről
203/2023. (VI. 27.) a Magyar Falu Program keretében az "Út, híd, járda építése/felújítása" című pályázaton való részvételről 
204/2023. (VII.7.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
205/2023. (VII.7.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
206/2023. (VIII.22.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
207/2023. (VIII.22.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
208/2023. (VIII.22.) közlekedési rend megváltoztatásáról [visszavonta a 275/2023. (X. 31.) képviselő-testületi határozat]
209/2023. (VIII.22.) az SMHV Energetika Kft.-vel való megegyezésről
210/2023. (VIII.22.) megállapodás szövegének módosításáról
211/2023. (VIII.22.) költségfelosztási megállapodás elfogadásáról
212/2023. (VIII.22.) a Lakat-Lak Kft.-nél lefolytatott ellenőrzésről
213/2023. (VIII.22.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsődében lefolytatott ellenőrzésről
214/2023. (VIII.22.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
215/2023. (VIII.22.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
216/2023. (VIII.22.) Kovácsné Réz Éva képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
217/2023. (VIII.22.) Kovácsné Réz Éva képviselőt érintő méltatlansági eljárással kapcsolatos döntésről
218/2023. (IX. 19.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
219/2023. (IX. 19.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
220/2023. (IX. 19.)  az 1115/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
221/2023. (IX. 19.)  az I/78. Bodajk Kistérségi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer SZV (21-18254-1-005-01-14) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
222/2023. (IX. 26.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
223/2023. (IX. 26.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
224/2023. (IX. 26.) a Bodajk Sportegyesület bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeiről szóló beszámolóról
225/2023. (IX. 26.) a 29/2023. (I. 31.) határozat módosításáról
226/2023. (IX. 26.) tulajdonosi hozzájárulásról
227/2023. (IX. 26.) a BAK Kft.-t és a Lakat-Lak Kft.-t érintő változásról
228/2023. (IX. 26.) a Lakat-Lak Kft. hatósági ellenőrzése kapcsán tett intézkedések elfogadásáról
229/2023. (IX. 26.) a BAK Kft. 2023. I. féléves gazdélkodásáról
230/2023. (IX. 26.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde ellenőrzése kapcsán tett intézkedések elfogadásáról
231/2023. (IX. 26.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde 2023/2024. nevelési évi munkatervének véleményezéséről
232/2023. (IX. 26.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde 2022/2023. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolóról
233/2023. (IX. 26.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetéséről szóló 54/2023. (II. 14.) határozat módosításáról
234/2023. (IX. 26.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde 2023. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
235/2023. (IX. 26.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetéséről szóló 53/2023. (II. 14.) határozat módosításáról
236/2023. (IX. 26.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2023. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
237/2023. (IX. 26.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetéséről szóló 55/2023. (II. 14.) határozat módosításáról
238/2023. (IX. 26.) a Bodajki  Polgármesteri Hivatal 2023. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
239/2023. (IX. 26.) a Bodajk Város Önkormányzat 2023. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
240/2023. (IX. 26.) felvételi körzet megállapításához adandó véleményről
241/2023. (IX. 26.) a 163/2022. (V. 30.) határozat hatályon kívül helyezéséről
242/2023. (IX. 26.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való csatlakozásról
243/2023. (IX. 26.) Bodajk Város 2023-2027 környezetvédelmi programjának elfogadásáról
244/2023. (IX. 26.) rendelettervezetről szóló tájékoztatásról
245/2023. (IX. 26.) a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzésről
246/2023. (IX. 26.) felújítási keretösszeg felhasználásáról szóló tájékoztatóról
247/2023. (IX. 26.) az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatóról
248/2023. (IX. 26.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
249/2023. (IX. 26.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
250/2023. (X. 10.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
251/2023. (X. 10.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
252/2023. (X. 10.) növénytelepítésről
253/2023. (X. 10.) a Bodajki Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
254/2023. (X. 10.) a Bodajki Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
255/2023. (X. 10.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentéséről
256/2023. (X. 31.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
257/2023. (X. 31.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
258/2023. (X. 31.)  ingatlan értékesítéséről
259/2023. (X. 31.)  a Művészetért Közalapítvány 2022/2023. tanévi tevékenységéről szóló beszámolóról
260/2023. (X. 31.)  a Bodajk Sportegyesület támogatásáról
261/2023. (X. 31.)   a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde intézményvezetője illetményének megállapításáról
262/2023. (X. 31.)   bérleti szerződés hosszabbításáról
263/2023. (X. 31.)  használati megállapodás módosításáról
264/2023. (X. 31.)  földhaszonbérleti díj megállapításáról
265/2023. (X. 31.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
266/2023. (X. 31.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
267/2023. (X. 31.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
268/2023. (X. 31.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
269/2023. (X. 31.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
270/2023. (X. 31.)  a tájépítészeti tervező kiválasztásáról
271/2023. (X. 31.)  a magasépítészeti tervező kiválasztásáról
272/2023. (X. 31.)  informatikai eszközök beszerzőjéről
273/2023. (X. 31.)  projektmenedzsmenti szerződés módosításáról
274/2023. (X. 31.)  településrendezési eszközök 2. módosításáról
275/2023. (X. 31.)  határozat hatályon kívül helyezéséről
276/2023. (X. 31.)  közlekedési rend felülvizsgálatáról
277/2023. (X. 31.)  forgalomtechnikai tükör kihelyezéséről
278/2023. (X. 31.)  forgalomtechnikai tükör kihelyezéséről
279/2023. (X. 31.)  forgalomtechnikai tükör kihelyezéséről
280/2023. (X. 31.)  forgalomtechnikai tükör kihelyezéséről
281/2023. (X. 31.)   a helyi választási bizottság tagjainak megválasztásáról
282/2023. (X. 31.)  a 2024. évi ellenőrzési tervről
283/2023. (X. 31.)  a köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló rendelettervezetről
284/2023. (X. 31.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetéséről szóló 55/2023. (II. 14.) határozat módosításáról
285/2023. (X. 31.)  a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatáról
286/2023. (X. 31.)   az EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesületből való kilépésről
287/2023. (X. 31.)   az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról
288/2023. (X. 31.)  az adótartozások behajtásáról szóló tájékoztatóról
289/2023. (X. 31.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
290/2023. (X. 31.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
291/2023. (X. 31.)  juttatással kapcsolatos intézkedésről
292/2023. (X. 31.)  rendelet módosításához való hozzájárulásról
293/2023. (XI. 16.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
294/2023. (XI. 16.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
295/2023. (XI. 16.) zárt ülés elrendeléséről
296/2023. (XI. 16.) közbeszerzési dokumentáció jóváhagyásáról
297/2023. (XI. 16.) a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról
298/2023. (XI. 16.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00026 azonosító számú pályázat keretében "Bodajk történelmi központjának rehabilitációja" tárgyú közbeszerzés megindításáról
299/2023. (XI.28.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
300/2023. (XI.28.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
301/2023. (XI.28.) érmeautomata telepítéséről
302/2023. (XI.28.) használatba adási szerződés módosításáról
303/2023. (XI.28.) átalakulási döntésekről
304/2023. (XI.28.) a BAK Kft. 2024. évi pénzforgalmi tervének elfogadásáról
305/2023. (XI.28.) a BAK Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
306/2023. (XI.28.) babaérkezési települési támogatással kapcsolatos megbízásról
307/2023. (XI.28.) megállapodás jóváhagyásáról
308/2023. (XI.28.) a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
309/2023. (XI.28.) szabályozási terven szereplő szabályozási vonalak felülvizsgálatáról
310/2023. (XI.28.) Bodajk Város Önkormányzat 2024. évi szolgáltatási díjairól
311/2023. (XI.28.) a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzésről
312/2023. (XI.28.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
313/2023. (XI.28.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
314/2023. (XI.28.) a 189, 190 és a 77 és hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntésről [visszavonta a 324/2023. (XII. 12.) képviselő-testületi határozat]
315/2023. (XI.28.) Bodajk teljes területére vonatkozó új Településszerkezeti terv elfogadásáról szóló 45/2021. (III. 29.) határozat módosításáról
316/2023. (XI.28.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
317/2023. (XI.28.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
318/2023. (XI.28.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
319/2023. (XI.28.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
320/2023. (XI.28.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
321/2023. (XI.28.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
322/2023. (XI.28.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
323/2023. (XI.28.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
324/2023. (XI.28.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
325/2023. (XI.28.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
326/2023. (XII. 12.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
327/2023. (XII. 12.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
328/2023. (XII. 12.) a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetéséről szóló 54/2023. (II. 14.) határozat módosításáról
329/2023. (XII. 12.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetéséről szóló 53/2023. (II. 14.) határozat módosításáról
330/2023. (XII. 12.) a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2023. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
331/2023. (XII. 12.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2023. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
332/2023. (XII. 12.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2023. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
333/2023. (XII. 12.)  Bodajk Város Önkormányzat 2023. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
334/2023. (XII. 12.) a 314/2023. (XI. 28.) határozat hatályon kívül helyezéséről
335/2023. (XII. 12.) ingatlancseréről
336/2023. (XII. 12.) megállapodás megkötéséről a Móri Többcélú Kistérségi Társulással
337/2023. (XII. 12.) a képviselő-testület 2024. évi munkatervéről
338/2023. (XII. 12.) közmeghallgatás meghirdetéséről
339/2023. (XII. 12.) az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.-vel kötött megbízási szerződés módosításáról
340/2023. (XII. 12.) a helyi környezet állapotáról szóló tájékoztatóról
341/2023. (XII. 12.) a képviselő-testület tagjai tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről
342/2023. (XII. 12.) a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya által lefolytatott ellenőrzésről
343/2023. (XII. 12.) a köztemető 2023. évi hatósági ellenőrzéséről
344/2023. (XII. 12.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
345/2023. (XII. 12.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
346/2023. (XII. 12.) székhelyhasználati nyilatkozat elfogadásáról
347/2023. (XII. 12.) a Magyar Falu Program keretében az "Önkormányzati tulajdonban lévő épület fejlesztése" című pályázaton való részvételről 
348/2023. (XII. 12.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
349/2023. (XII. 12.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
350/2023. (XII. 12.) Kovácsné Réz Éva képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
351/2023. (XII. 12.) Kovácsné Réz Éva képviselőt érintő méltatlansági eljárással kapcsolatos döntésről
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu