Telefon: 22/410-001

Bodajk

Önkormányzat gazdasági társasága

3. Az Önkormányzat által alapított gazdasági társaság:
 
Név:    Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név:    BAK Kft.
Székhely:    8053 Bodajk Bányász ltp. 16.
Cégjegyzék száma:    '07-09-005025
Cégjegyzés időpontja:    1997. 02. 04.
Alapító:    Bodajk Város Önkormányzat
Önkormányzat tulajdoni hányada:    100 %
Törzstőke: 3 000 000 Ft
Tevékenysége (főtevékenység):    5629 egyéb vendéglátás, 6820 ingatlan bérbeadás,
                                                     egyebekben alapító okirat szerint
 
A Kft. képviselője:    Zeislerné Mány Judit ügyvezető
Kinevezés időtartama:    határozott idejű, 2020. 01. 01. – 2024. 12. 31. időtartamra
                                                [megállapította: 364/2019. (XII. 10.) képviselő-testületi határozat]
 
                                              
 
Képviselő személyi bére*
 
2020. január 1-jétől 400 000 Ft/hó   [megállapította 365/2019. (XII. 10.) képviselő-testületi határozat]
 
 
Munkaszerződésben rögzített alapbéren felüli juttatása*:    nincs
Munkaszerződésben rögzített egyéb kikötések*:
- felmondási idő: nincs
- végkielégítés: nincs
- MT 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás: nincs
 
A Kft. Felügyelő Bizottsága
Megbízás időtartama:    2020. 01. 01. – 2024. 12. 31.
Tagjai:    Bokor Zsuzsanna, Stumpf Ignácné, Némethné Márk Szabina
Díjazás*:    a Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek
 
 
* 2009. évi CXXII törvényben előírt adatközlés
vissza ►
Frissítve: 2020. 06. 10-án

 
Az Önkormányzat által alapított gazdasági társaság - archív
 

 
 
 
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22-410-001 5-ös mellék
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu