Telefon: 22/410-001

Bodajk

Önkormányzat gazdasági társasága

3. Az Önkormányzat által alapított gazdasági társaság:
 
Név:    Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név:    BAK Kft.
Székhely:    8053 Bodajk Bányász ltp. 16.
Cégjegyzék száma:    '07-09-005025
Cégjegyzés időpontja:    1997. 02. 04.
Alapító:    Bodajk Város Önkormányzat
Önkormányzat tulajdoni hányada:    100 %
Törzstőke: 3 000 000 Ft
Tevékenysége (főtevékenység):    5629 egyéb vendéglátás, 6820 ingatlan bérbeadás,
                                                     egyebekben alapító okirat szerint
 
A Kft. képviselője:    Zeislerné Mány Judit ügyvezető
Kinevezés időtartama:    határozott idejű, 2017. 01. 01. – 2017. 06. 30. időtartamra
                                                [megállapította: 335/2016. (XII. 13.) képviselő-testületi határozat]
 
                                               határozott idejű: 2017. 11.01- 2019. 12.31. időtartamra
                                             [megállapította: 324/2017. (XI. 7.) képviselő-testületi határozat]
 
 
Képviselő személyi bére*
 
2017. január 1-jétől 220 000 Ft/hó   [megállapította 336/2016. (XII. 13.) képviselő-testületi határozat]
2017. november 1-jétől 330 000 Ft/hó   [megállapította 325//2017. (XI. 7.) képviselő-testületi határozat]
 
 
Munkaszerződésben rögzített alapbéren felüli juttatása*:    nincs
Munkaszerződésben rögzített egyéb kikötések*:
- felmondási idő: nincs
- végkielégítés: nincs
- MT 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás: nincs
 
A Kft. Felügyelő Bizottsága
Megbízás időtartama:    2015. 01. 01. – 2019. 12. 31.
Tagjai:    Bokor Zsuzsanna, Stumpf Ferencné, Zsigmond Lajosné, Stumpf Ignácné
Díjazás*:    a Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek
 
 
* 2009. évi CXXII törvényben előírt adatközlés
vissza ►
Frissítve: 2017. 11. 08-án

 
Az Önkormányzat által alapított gazdasági társaság - archív
 

 
 
 
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22-410-001 5-ös mellék
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu