Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2016. évi határozatai

A kiválasztott határozat számára kattintva a határozati kivonat PDF formátumban elérhető
 
 
1/2016. (I. 26.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
2/2016. (I. 26.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
3/2016. (I. 26.) a Petőfi S. u. 39. számú ingatlan bérleti szerződés módosításáról
4/2016. (I. 26.) a köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóról
5/2016. (I. 26.) a Gaja-völgy Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról
6/2016. (I. 26.) a Jobb Otthon Alapítvány helyzetéről szóló tájékoztatóról
7/2016. (I. 26.) az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról
8/2016. (I. 26.) a 317/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról
9/2016. (I. 26.) a Móri Borvidék TDM Egyesülethez való csatlakozásról
10/2016.(I. 26.) a Bodajki Értéktár Bizottság 2015. II. félévi munkájáról szóló beszámolóról
11/2016.(I. 26.) a polgármesteri hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározásáról
12/2016. (I. 26.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelettervezetről
13/2016. (I. 26.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáűsról szóló rendelettervezetről [hatályon kívül helyezte 180/2016. (V. 31.) képviselő-testületi határozat]
14/2016. (I. 26.) rendezési terv készítéséről
15/2016. (I. 26.) ingatlanrész térítés nélküli átvételéről
16/2016. (I. 26.) a Humánügyi Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
17/2016. (I. 26.) a Gazdasági Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
18/2016. (I. 26.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról
19/2016. (I. 26.) az Alba Takarékszövetkezet "f.a." vagyonelemeinek értékesítésére kiírt pályázatról
20/2016. (I. 26.) Bodajk Város Környezetvédelmi Programja elfogadásáról
21/2016. (I. 26.) a polgármester 2015. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatóról
22/2016. (I. 26.) a polgármester 2016. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
23/2016. (I. 26.) a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról
24/2016. (I. 26.) a "Gaja-völgyi csapadékvíz gazdálkodási mintaterv" projekt tervezési költségigényének felosztásáról
25/2016. (I. 26.) a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról
26/2016. (I. 26.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
27/2016. (I. 26.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
28/2016. (I. 26.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
29/2016. (I. 26.) Nagy Ferenc képviselő döntéshozatalból való kizárásról
30/2016. (I. 26.) Nagy Ferenc képviselőt érintő méltatlansági eljárással kapcsolatos döntésről
31/2016. (I. 26.) Ruskó Sándorné részére Brunszvik Teréz-díj adományozásának kezdeményezéséről
32/2016. (I. 26.) Takács Sándor részére a Köz Szolgálatáért Érdemjel kitüntető cím adományozásáról
33/2016. (I. 26.) Dr. Markó-Bodor Adrienne Erzsébet részére Batthyány-Strattmann László-díj adományozásának kezdeményezéséről
34/2016. (II. 3.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
35/2016. (II. 3.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
36/2016. (II. 3.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodásról
37/2016. (II. 3.) a Velencei-tó és térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács működési területéhez való csatlakozásról
38/2016. (II. 3.) Bodajk Lamberg kastéllyal kapcsolatos elővásárlási jogról  
39/2016. (II.11.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
40/2016. (II.11.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
41/2016. (II.11.) az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről 
42/2016. (II.11.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének megalkotásáról 
43/2016. (II.11.) a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló tájékoztatóról
44/2016. (II . 23.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
45/2016. (II. 23.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
46/2016. (II. 23.)  a társadalmi szervezetek, önszerveződő közösségek 2016. évi támogatásáról
47/2016. (II. 23.)  a szervezetek 2016. évi támogatásáról
48/2016. (II. 23.)  a 2016. évi versenysport támogatási keret felosztásáról
49/2016. (II. 23.)  a Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatásáról
50/2016. (II. 23.)  a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
51/2016. (II. 23.)  a Medicopter Alapítvány támogatásáról
52/2016. (II. 23.)  a Peter Cerny Alapítvány támogatásáról
53/2016. (II. 23.)  támogató nyilatkozat aláírásáról
54/2016. (II. 23.)  a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti ellenőrzési tervéről 
55/2016. (II. 23.)  a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére nyújtott 2015. évi támogatás elszámolásáról
56/2016. (II. 23.)  a képviselő-testület és a bizottságok tagjai kötelezettségeinek teljesítéséről
57/2016. (II. 23.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
58/2016. (II. 23.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
59/2016. (II. 23.)  önkormányzati fejlesztésekről
60/2016. (II. 23.)  a Bodajki Általános Iskola dologi támogatásáról
61/2016. (II. 23.)  az Európa a polgárokért – Testvérváros-program című pályázaton való részvételről  [hatályon kívül helyezte 245/2017. (VIII. 14.) képviselő-testületi határozat]
62/2016 (III. 9.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
63/2016 (III. 9.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
64/2016 (III. 9.) a Petőfi S. utca 50. és 52. közötti járdaszakasz felújítási munkáiról
65/2016 (III. 9.) a II. világháborús emlékmű körüli térkövezésről
66/2016 (III. 9.) a Petőfi S. utca 116. és 134. közötti járdaszakasz felújítási munkáiról
67/2016 (III. 9.) a Ravatalozó előtti burkolat cseréjéről
68/2016 (III. 9.) önkormányzati tulajdonú utak kátyúzásáról
69/2016 (III. 9.) a vasútállomási lakásokkal kapcsolatos panaszról
70/2016 (III. 9.) a vasútállomási lakások vízellátásával kapcsolatos tervről
71/2016 (III. 9.) tulajdonosi hozzájárulásról
72/2016 (III. 9.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló 20/2015. (II. 11.) határozat módosításáról
73/2016 (III. 29.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
74/2016 (III. 29.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
75/2016 (III. 29.) a Jobb Otthon Alapítvány helyzetéről szóló tájékoztatóról
76/2016 (III. 29.) a Jobb Otthon Alapítvánnyal kötendő megállapodásról
77/2016 (III. 29.) műszaki ellenőr megbízásáról
78/2016 (III. 29.) a Bodajkért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
79/2016 (III. 29.) a Lila Akác Alapítvány 2015. évi feladatellátásról, működéséről és költségvetési támogatás felhasználásáról
80/2016 (III. 29.)  köznevelési intézmény nevével kapcsolatos szándéknyilatkozatról
81/2016 (III. 29.) emléktábla készítéséről [hatályon kívül helyezte 137/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat]
82/2016 (III. 29.) az önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervéről
83/2016 (III. 29.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi összesített közbeszerzési tervéről
84/2016 (III. 29.) a BAK – Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2016. évi összesített közbeszerzési tervéről
85/2016 (III. 29.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2015. évi közszolgáltatói tevékenységről 
86/2016 (III. 29.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2015. évi  részletes költségelszámolásról
87/2016 (III. 29.) az adótartozások behajtásának lehetőségeiről szóló tájékoztatóról
88/2016 (III. 29.) felújítási munkálatok többletköltségéről
89/2016 (III. 29.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
90/2016 (III. 29.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
91/2016 (III. 29.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
92/2016 (III. 29.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
93/2016 (III. 29.) "Bodajk Díszpolgára" kitüntető cím adományozásáról
94/2016 (III. 29.) "Bodajkért Emlékérem" kitüntető cím adományozásáról
95/2016 (III. 29.) Közszolgálati Díj adományozásáról
96/2016 (III. 29.) Közegészségügyi Díj adományozásáról
97/2016 (III. 29.) Közművelődési Díj adományozásáról
98/2016 (III. 29.) Pedagógiai Díj adományozásáról
99/2016 (III. 29.) Testnevelési és Sport Díj adományozásáról
100/2016 (III. 29.) Rácz Ádám részére Polgármesteri Díszoklevél díj adományozásáról
101/2016 (III. 29.) Rézmanné Pauer Mónika részére Polgármesteri Díszoklevél díj adományozásáról
102/2016 (IV. 8.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
103/2016 (IV. 8.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
104/2016 (IV. 8.) "Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés" elnevezésű VP-6-7.4.1.1-16 jelű pályázat benyújtásáról
105/2016 (IV. 8.)  tófürdővel kapcsolatos tervezési munkáról [hatályon kívül helyezte 175/2016. (V. 31.) képviselő-testületi határozat]
106/2016 (IV. 8.)  tófürdő gyermekmedencéje bontási munkáiról [hatályon kívül helyezte 175/2016. (V. 31.) képviselő-testületi határozat]
107/2016 (IV. 8.)  önkormányzati utak kátyúzásának többletköltségéről
108/2016 (IV. 8.)  haszonkölcsön szerződésről
109/2016 (IV. 8.)  hozzájáruló nyilatkozatról
110/2016 (IV. 19.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
111/2016 (IV. 19.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
112/2016 (IV. 19.)  a TOP-1.2.1-15 jelű pályázat előkészítéséről
113/2016 (IV. 19.)  a TOP-4.2.1-15 jelű pályázat előkészítéséről
114/2016 (IV. 19.)  a TOP-1.1.1-15 jelű pályázat előkészítéséről
115/2016 (IV. 19.)  a TOP-4.1.1-15 jelű pályázat előkészítéséről
116/2016 (IV. 19.)  értékbecslő megbízásáról
117/2016 (IV. 19.)  a MTKT Hajléktalanok Átmeneti Szállásának térítési díjairól
118/2016 (IV. 19.)  a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
119/2016 (IV. 19.)  az idegenforgalmi adó a Móri Borvidék TDM Egyesület részére történő átadásáról
120/2016 (IV. 19.)  a "Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés" elnevezésű VP-6-7.4.1.1-16 jelű pályázathoz szükséges önerőről  [kiegészítette a 234/2018. (VIII. 28.) képviselő-testületi határozat]
121/2016 (IV. 27.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
122/2016 (IV. 27.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
123/2016 (IV. 27.) a bodajki tó és a környező városközponti területek fejlesztési tanulmányterve javaslati munkarész jóváhagyásáról
124/2016 (IV. 27.) a móri rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
125/2016 (IV. 27.) a Bodajki Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
126/2016 (IV. 27.) a Bodajki Tollaslabda Sportegyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
127/2016 (IV. 27.) a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
128/2016 (IV. 27.) Bodajk Város Önkormányzat és a Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány között fennálló szerződések módosításáról
129/2016 (IV. 27.) a Fejérvíz Zrt. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás 2017-2031 évi GFT-vel kapcsolatos megbízásáról
130/2016 (IV. 27.) a Fejérvíz Zrt. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás 2016. évi GFT-ben szereplő munkáival történő megbízásáról
131/2016 (IV. 27.) a FEJÉRVÍZ Zrt. GFT-vel kapcsolatos megbízásáról
132/2016 (IV. 27.) Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen való részvételről
133/2016 (IV. 27.) a 2016. évi ellenőrzési terv módosításáról
134/2016 (IV. 27.) nőgyógyászati szűrővizsgálat támogatásáról
135/2016 (IV. 27.) óvodai beíratás időpontjának tudomásul vételéről
136/2016 (IV. 27.) beszerzési szabályzat jóváhagyásáról
137/2016 (IV. 27.) emléktáblával kapcsolatos ajánlat elbírálásáról
138/2016 (IV. 27.) a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulással kötött megállapodásról szóló tájékoztatóról
139/2016 (IV. 27.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
140/2016 (IV. 27.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
141/2016 (IV. 27.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
142/2016 (IV. 27.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
143/2016 (IV. 27.) ingatlanárverési eljárásában való részvételről
144/2016 (IV. 27.) TOP pályázatokkal kapcsolatos konzorciumi megállapodások jóváhagyásáról
145/2016 (IV. 27.) a KEHOP-5.4.1 pályázaton való részvételről [hatályon kívül helyezte 37/2017. (I. 31.) képviselő-testületi határozat]
146/2016 (V. 24.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
147/2016 (V. 24.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
148/2016 (V. 24.) a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatára tett intézkedésről
149/2016 (V. 24.) az önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatásának jóváhagyásáról
150/2016 (V. 24.) a 2015. évi éves ellenőrzési jelentés, valamint a 2015. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
151/2016 (V. 24.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról
152/2016 (V. 24.) a környezetvédelmi alap 2015. évi felhasználásáról
153/2016 (V. 24.) a BAK Kft. 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
154/2016 (V. 24.) Bodajk Város Önkormányzat és a Móri Többcélú Kistérségi Társulás közötti közoktatási feladat ellátásának és közoktatási intézmény fenntartói jogának átadására, továbbá a működtetésről és étkezési feladatok ellátásáról szóló Megállapodások megszüntetéséről
155/2016 (V. 24.)  a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának kiadásáról 
156/2016 (V. 24.) TOP pályázattal kapcsolatos konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról
157/2016 (V. 24.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
158/2016 (V. 24.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
159/2016 (V. 24.) a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde vezetői feladatainak ellátására vonatkozó megbízásról
160/2016 (V. 31.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
161/2016 (V. 31.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
162/2016 (V. 31.) térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről
163/2016 (V. 31.) műtárgy átadásáról
164/2016 (V. 31.) a fogorvosi szolgálat 2015. évi működéséről szóló tájékoztatóról
165/2016 (V. 31.) a Jobb Otthon Alapítvány 2015. évi szakmai és vagyongazdálkodásáról szóló beszámolóról
166/2016 (V. 31.) a 128/2016. (IV. 27.) határozat végrehajtásáról
167/2016 (V. 31.) közvilágítás fejlesztéséről
168/2016 (V. 31.) "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" című pályázat benyújtásáról
169/2016 (V. 31.) a Mária Út Közhasznú Egyesület tagsági díjának elfogadásáról
170/2016 (V. 31.) vízkárelhárítási terv készítéséről [visszavonta a 357/2018. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat]
171/2016 (V. 31.) a Móri TKT 2015. évi maradvány elszámolásáról
172/2016 (V. 31.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről
173/2016 (V. 31.) játszótéri eszközök felülvizsgálatáról
174/2016 (V. 31.) KEOP 5.5.0/B/12-2013-0094 jelű pályázattal kapcsolatos fenntartási jelentés elkészítéséről
175/2016 (V. 31.) határozatok hatályon kívül helyezéséről
176/2016 (V. 31.) a Vörösmarty Mihály Könyvtár által a KSZR-ben végzett 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról
177/2016 (V. 31.) a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti ellenőrzési tervéről
178/2016 (V. 31.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló rendelettervezetről
179/2016 (V. 31.) a környezetvédelmi alap felhasználásáról
180/2016 (V. 31.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelettervezetről
181/2016 (V. 31.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
182/2016 (V. 31.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
183/2016 (V. 31.) a Bodajki Egészségügy Fejlesztéséért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
184/2016 (V. 31.) a Nyugdíjasháznál elvégzendő kivitelezési feladatról szóló tájékoztatóról
185/2016 (V. 31.) az 1956-os emlékmű létesítéséről
186/2016 (VI. 28.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
187/2016 (VI. 28.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
188/2016 (VI. 28.) a Bodajki Sakk Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
189/2016 (VI. 28.) a Bodajki Értéktár Bizottság 2016. I. félévi munkájáról szóló beszámolóról
190/2016 (VI. 28.) a Bodajk Sportegyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
191/2016 (VI. 28.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
192/2016 (VI. 28.) Bodajk Város Önkormányzat 2016. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
193/2016 (VI. 28.) a Teke épület használatba adási szerződésének felmondásáról
194/2016 (VI. 28.) a Hopavill Kft. helyiséghasznosítási kérelméről
195/2016 (VI. 28.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló 42/2016. (II. 11.) határozat módosításáról
196/2016 (VI. 28.) együttműködési megállapodás megkötéséről
197/2016 (VI. 28.) ingatlan vásárlásáról
198/2016 (VI. 28.) a bodajki Mária-napi búcsú rendezvényeihez kapcsolódó vendéglátó feladatok ellátására pályázat kiírásáról
199/2016 (VI. 28.) Sóhajda Anikó Arany János Tehetséggondozó Programban való támogatásáról
200/2016 (VI. 28.)  az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóról
201/2016 (VI. 28.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
202/2016 (VI. 28.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
203/2016 (VI. 28.)  játszótéri eszközök telepítéséről
204/2016 (VI. 28.) a Petőfi S. u. 39. számú ingatlan bérleti szerződés meghosszabbításáról
205/2016 (VI. 28.) a Bányász lakótelepen parkoló kialakításáról
206/2016 (VI. 28.) az „Egy perc Magyarország” programban való részvételről
207/2016 (VI. 28.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
208/2016 (VI. 28.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
209/2016 (VI. 28.) Dóczi Katalin részére Polgármesteri Díszoklevél díj adományozásáról
210/2016 (VII. 1.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
211/2016 (VII. 1.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
212/2016 (VII. 15.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
213/2016 (VII. 15.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
214/2016 (VII. 15.) a bodajki Mária-napi búcsú rendezvényeihez kapcsolódó vendéglátó feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálásáról
215/2016 (VII. 15.) településrendezési terv készítésére történő megbízásról
216/2016 (VII. 15.) a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsődében foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának meghatározásáról
217/2016 (VII. 15.) vis maior pályázat benyújtásához önrész biztosításáról [hatályon kívül helyezte 228/2016. (VII. 28.) képviselő-testületi határozat]
218/2016 (VII. 15.) TOP-2.1.2-15 jelű pályázat benyújtásáról
219/2016 (VII. 15.) a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről
220/2016 (VII. 15.) konzorciumi megállapodásról
221/2016 (VII. 28.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
222/2016 (VII. 28.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
223/2016 (VII. 28.) a bodajki Mária-napi búcsú rendezvényeihez kapcsolódó vendéglátó feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálásáról
224/2016 (VII. 28.) Horváth István kártérítési kérelméről
225/2016 (VII. 28.) közvilágítás korszerűsítéséről
226/2016 (VII. 28.) együttműködési megállapodásról
227/2016 (VII. 28.) ingyenesen felajánlott tűzoltó gépjármű elfogadásáról
228/2016 (VII. 28.) vis maior támogatás pályázat benyújtásáról
229/2016 (VII. 28.) ingatlanárverési eljárásról szóló tájékoztatóról
230/2016 (VIII. 17.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
231/2016 (VIII. 17.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
232/2016 (VIII. 17.) a Petőfi u. 39. számú ingatlan meghatározott helyiségei hasznosításáról
233/2016 (VIII. 17.) ingatlan vásárlásáról
234/2016 (VIII. 17.) közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos tervezői megbízásról
235/ 2016 (VIII. 17.) a I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV (21-18254-1-002-00-05) elnevezésű víziközmű rendszer 2017 – 2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
236/2016 (VIII. 17.) a I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű víziközmű rendszer 2017 – 2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
237/2016 (VIII. 17.) vis maior támogatás pályázat benyújtásáról [hatályon kívül helyezte 250/2016. (IX. 14.) képviselő-testületi határozat]
238/2016 (VIII. 17.) kerékpárút tervezésére vonatkozó megbízásról
239/2016 (VIII. 17.) a Vörösmarty utca burkolat felújításáról [hatályon kívül helyezte 244/2016. (VIII. 29.) képviselő-testületi határozat]
240/2016 (VIII. 29.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
241/2016 (VIII. 29.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
242/2016 (VIII. 29.) Arany János utca burkolat felújítása kivitelezőjének kiválasztásáról
243/2016 (VIII. 29.) Arany János utca burkolat felújítása műszaki ellenőrének kiválasztásáról
244/2016 (VIII. 29.) határozat hatályon kívül helyezéséről
245/2016 (IX. 14.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
246/2016 (IX. 14.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
247/2016 (IX. 14.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
248/2016 (IX. 14.) Bodajk Város Önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
249/2016 (IX. 14.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló 42/2016. (II. 11.) határozat módosításáról
250/2016 (IX. 14.) vis maior támogatás pályázat benyújtásáról
251/2016 (IX. 14.) a Bodajk Római Katolikus Plébániával kötött megállapodásról szóló tájékoztatóról
252/2016 (IX. 14.) 1956-os emlékmű kivitelezőjének kiválasztásáról
253/2016 (IX. 27.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
254/2016 (IX. 27.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
255/2016 (IX. 27.)  a Zengő Óvoda 2015/2016. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolóról
256/2016 (IX. 27.)  a Bodajki Helytörténeti Egyesület kérelméről
257/2016 (IX. 27.)   a Lila Akác Alapítvánnyal kötött megállapodás teljesítéséről szóló tájékoztatóról
258/2016 (IX. 27.)  a BAK Kft. 2016. I. féléves gazdálkodásáról
259/2016 (IX. 27.)  a Bodajk Sportegyesület bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeiről szóló beszámolóról
260/2016 (IX. 27.)  ingatlan bérbeadásáról
261/2016 (IX. 27.)  ingatlan vásárlásáról
262/2016 (IX. 27.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozásról
263/2016 (IX. 27.)  szociális célú tűzifa támogatásról
264/2016 (IX. 27.)  téli hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátásáról
265/2016 (IX. 27.)  közművelődési pályázat benyújtásáról 
266/2016 (IX. 27.)  közmeghallgatás meghirdetéséről
267/2016 (IX. 27.)  a Fejér Megyei Kormányhivatal által lefolytatott ellenőrzésekről
268/2016 (IX. 27.)   a Művészetért Közalapítvány helyiséghasználati igényéről
269/2016 (IX. 27.)  a "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" nevű pályázaton való részvételről  [módosítja 280/2016. (XI. 18.) képviselő-testületi határozat]
270/2016 (IX. 27.)  az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges pályázat benyújtásával és projektmenedzsmenti feladatok ellátásával kapcsolatos megbízásról
271/2016 (IX. 27.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
272/2016 (IX. 27.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
273/2016 (X.18.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
274/2016 (X. 18.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
275/2016 (X. 18.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának kiadásáról 
276/2016 (X. 18.)  a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi költségvetésének megalkotásáról 
277/2016 (X. 18.)  határozat hatályon kívül helyezéséről
278/2016 (X. 18.)  a Bodajk Sportegyesület részére kiadott nylatkozatról 
279/2016 (X. 18.)  a Fejér Megyei Kormányhivatal által lefolytatott ellenőrzésről
280/2016 (X. 18.)  a "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" nevű pályázaton való részvételről szóló 269-2016. (IX. 27.) határozat módosításáról 
281/2016 (X. 25.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
282/2016 (X. 25.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
283/2016 (X. 25.)  az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatóról
284/2016 (X. 25.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
285/2016 (X. 25.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
286/2016 (X. 25.)  a Bodajki Helytörténeti Egyesület támogatásáról
287/2016 (X. 25.)  a Művészetért Közalapítvány 2015/2016. tanévi tevékenységéről szóló beszámolóról
288/2016 (X. 25.)  téli hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról
289/2016 (X. 25.)  az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról
290/2016 (X. 25.)  a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról
291/2016 (X. 25.)  állami vagyon (műtárgy) igényléséről [visszavonta a 183/2018. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat]
292/2016 (X. 25.)  az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló beszámolóról
293/2016 (X. 25.)  a bölcsődei ellátás változásáról szóló tájékoztatóról
294/2016 (X. 25.)  a La luz 2014 Bt. kérelméről [hatályon kívül helyezte 321/2016. (XI. 29.) képviselő-testületi határozat]
295/2016 (X. 25.)  a Bakony Shotokan Dojo SE helyiséghasználati igényéről
296/2016 (X. 25.)  a Bodajk Sportegyesület többlettámogatásáról
297/2016 (X. 25.)  a 2016. évi Mária-napi búcsúi vásárról szóló tájékoztatóról
298/2016 (X. 25.)   a polgármester szabadságának igénybevételéről
299/2016 (X. 25.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
300/2016 (XI. 14.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
301/2016 (XI. 14.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
302/2016 (XI. 14.) a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról 
303/2016 (XI. 14.) ingatlan vásárlásáról 
304/2016 (XI. 14.) a Velencei-tó és térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács működési területéhez való csatlakozásról
305/2016 (XI. 29.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
306/2016 (XI. 29.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
307/2016 (XI. 29.) ingatlan vásárlásáról 
308/2016 (XI. 29.) a BAK Kft. 2017. évi normamódosítási javaslatának és pénzforgalmi tervének jóváhagyásáról
309/2016 (XI. 29.) ingatlan vásárlásáról 
310/2016 (XI. 29.) a köztemetőben alkalmazott díjak felülvizsgálatáról 
311/2016 (XI. 29.) emléktábla elhelyezéséről 
312/2016 (XI. 29.) felvételi körzet megállapításához adandó véleményről 
313/2016 (XI. 29.) a 2017. évi ellenőrzési tervről 
314/2016 (XI. 29.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. évi szolgáltatási díjairól 
315/2016 (XI. 29.) egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott kedvezményekről 
316/2016 (XI. 29.) a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzésekről 
317/2016 (XI. 29.) a védőoltási tevékenység helyszíni szemléjéről
318/2016 (XI. 29.) a Móri Kistérség Egészségfejlesztési Terv véleményezéséről
319/2016 (XI. 29.) a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról
320/2016 (XI. 29.) megállapodás felülvizsgálatáról
321/2016 (XI. 29.) Ádám József egyéni vállalkozó kérelméről
322/2016 (XI. 29.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
323/2016 (XI. 29.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
324/2016 (XI. 29.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
325/2016 (XI. 29.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
326/2016 (XI. 29.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
327/2016 (XI. 29.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
328/2016 (XI. 29.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
329/2016 (XI. 29.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
330/2016 (XI. 29.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
331/2016 (XI. 29.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
332/2016 (XI. 29.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
333/2016 (XII. 13.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
334/2016 (XII. 13.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
335/2016 (XII. 13.)  a BAK Kft. ügyvezetőjének kijelöléséről
336/2016 (XII. 13.)  a BAK Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
337/2016 (XII. 13.)  a BAK Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról
338/2016 (XII. 13.)  a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde téli zárva tartásáról
339/2016 (XII. 13.)  ingatlan vásárlásáról
340/2016 (XII. 13.)  Horváth Endre kérelméről
341/2016 (XII. 13.)  Bodajk város településfejlesztési koncepciója előzetes egyeztetési anyagának jóváhagyásáról
342/2016 (XII. 13.)  közvilágítási áramszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásáról
343/2016 (XII. 13.)  gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról
344/2016 (XII. 13.)  a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalásáról
345/2016 (XII. 13.)  a képviselő-testület 2017. évi munkatervéről
346/2016 (XII. 13.)  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjának emeléséről
347/2016 (XII. 13.)  a polgármesteri hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározásáról
348/2016 (XII. 13.)  az adóztatásról szóló beszámolóról
349/2016 (XII. 13.)  a helyi környezet állapotáról szóló tájékoztatóról
350/2016 (XII. 13.)  a 2016. évi belső ellenőrzésről
351/2016 (XII. 13.)  a képviselő-testület tagjai tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről
352/2016 (XII. 13.)  haszonkölcsön szerződés módosításáról
353/2016 (XII. 13.)  Wurczinger Lóránt polgármester jutalmazásáról
354/2016 (XII. 13.)  a Művészetért Közalapítvány Alapító Okirata XVI. számú módosításáról
355/2016 (XII. 13.)  hulladék gyűjtőhenger megvásárlásáról
356/2016 (XII. 13.)  közlekedési táblák kihelyezéséről
357/2016 (XII. 13.)  adásvételi szerződés jóváhagyásáról
358/2016 (XII. 13.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
359/2016 (XII. 13.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
360/2016 (XII. 13.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
361/2016 (XII. 13.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
362/2016 (XII. 13.)   Fejér Megye Közgyűlése által adományozható kitüntető díjról

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu