Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2018. évi határozatai


A képviselő-testület 2018. évi határozatai
 

A kiválasztott határozat számára kattintva a határozati kivonat PDF formátumban elérhető
 
1/2018. (I. 10.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
2/2018. (I. 10.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
3/2018. (I. 10.) a 345/2017. (XI. 28.) határozat módosításáról
4/2018. (I. 10.) egyezségi ajánlatról
5/2018. (I. 10.) határozat visszavonásáról
6/2018. (I. 10.) szerződés módosításáról
7/2018. (I. 10.) ingatlan bérbeadásáról
8/2018. (I. 10.) napirendről való levételről
9/2018. (I. 10.) a VP-6-7.4.1.1 számú pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásáról
10/2018. (I. 10.) az "Önkormányzat épületének korszerűsítése Bodajk városban a VP-6-7.4.1.1-16 Vidékfejlesztési Program keretein belül" tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról
11/2018. (I. 10.) önkormányzati tulajdonú ingatlan bontásáról
12/2018. (I. 30.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
13/2018. (I. 30.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
14/2018. (I. 30.) a Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvánnyal kötendő megállapodásról
15/2018. (I. 30.) óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
16/2018. (I. 30.) a Bodajki Zengő Óvoda nyári zárva tartásának véleményezéséről
17/2018. (I. 30.) a Bodajki Zengő Óvoda továbbképzési programjának felülvizsgálatáról
18/2018. (I. 30.) babaérkezési támogatással kapcsolatos megbízásról
19/2018. (I. 30.) a Bodajki Értéktár Bizottság 2017. II. félévi munkájáról szóló beszámolóról
20/2018. (I. 30.) felvételi körzetek megállapításához adandó véleményről
21/2018. (I. 30.) a Gazdasági Bizottság 2017. tevékenységéről szóló beszámolóról
22/2018. (I. 30.) a Humánügyi Bizottság 2017. tevékenységéről szóló beszámolóról
23/2018. (I. 30.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról
24/2018. (I. 30.) Bodajk Város Önkormányzat rendezvényeinek 2018. I. féléves tervének elfogadására
25/2018. (I. 30.) felhívás elfogadásáról
26/2018. (I. 30.) a köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóról
27/2018. (I. 30.) a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról
28/2018. (I. 30.) a polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
29/2018. (I. 30.) a polgármester 2017. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatóról
30/2018. (I. 30.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
31/2018. (I. 30.) közvilágítás karbantartására árajánlatok bekéréséről
32/2018. (I. 30.) tervezési munkáról
33/2018. (I. 30.) a TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00006 számú pályázattal kapcsolatos felhatalmazásról
34/2018. (I. 30.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
35/2018. (II. 15.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
36/2018. (II. 15.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
37/2018. (II. 15.)  az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
38/2018. (II. 15.) a környezetvédelmi alap felhasználásáról
39/2018. (II. 15.) a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetésének megalkotásáról [módosította a 241/2018. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat]
40/2018. (II. 15.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének megalkotásáról [módosította a 255/2018. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat]
41/2018. (II. 27.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
42/2018. (II. 27.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
43/2018. (II. 27.)  a Bodajki Általános Iskola vizesblokk javításának támogatásáról
44/2018. (II. 27.) a Bodajki Általános Iskola utazási költségének támogatásáról
45/2018. (II. 27.) a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról
46/2018. (II. 27.) a Bodajk SE 2018. évi támogatásáról
47/2018. (II. 27.) a Bodajki Tollaslabda Sportegyesület 2018. évi támogatásáról
48/2018. (II. 27.) a Bodajki Sakk Egyesület 2018. évi támogatásáról
49/2018. (II. 27.)  a Bakony Shotokan Dojo Sportegyesület 2018. évi támogatásáról
50/2018. (II. 27.) a Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesület 2018. évi támogatásáról
51/2018. (II. 27.) irodalmi képeskönyv kiadásának támogatásáról
52/2018. (II. 27.) portrékötet kiadásának támogatásáról
53/2018. (II. 27.) a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére nyújtott 2017. évi támogatás elszámolásáról
54/2018. (II. 27.) a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
55/2018. (II. 27.) az MVM Hungarowind Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról
56/2018. (II. 27.) víziközmű-rendszerrel kapcsolatos megállapodásról
57/2018. (II. 27.) a Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című LEADER pályázaton való részvételről [visszavonta a [visszavonta a 375/2018. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat]
58/2018. (II. 27.) a Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása című LEADER pályázaton való részvételről [módosította a 207/2018. (VII. 13.) képviselő-testületi határozat]
59/2018. (II. 27.) a képviselő-testület és a bizottságok tagjai kötelezettségeinek teljesítéséről
60/2018. (II. 27.) a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
61/2018. (II. 27.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
62/2018. (II. 27.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
63/2018. (II. 27.) ingatlan vásárlásáról
64/2018. (III. 8.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
65/2018. (III. 8.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
66/2018. (III. 8.) a „Jobb Otthon” Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány kérelméről
67/2018. (III. 8.) közvilágítás karbantartásának ellátásáról
68/2018. (III. 8.) megállapodás elfogadásáról
69/2018. (III. 8.) mini bölcsőde kialakításával kapcsolatos döntésekről
70/2018. (III. 8.) a Bodajki Zengő Óvoda 2017. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
71/2018. (III. 8.) a 47/2017. (II. 14.) határozat módosításáról
72/2018. (III. 8.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
73/2018. (III. 8.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetéséről szóló 48/2017. (II. 14.) határozat  módosításáról
74/2018. (III. 8.) a Bodajk Város Önkormányzat 2017. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
75/2018. (III. 8.) településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról
76/2018. (III. 8.) Mór településrendezési eszközök 15. sz. módosításával kapcsolatos véleményről
77/2018. (III. 8.) Sportpark létesítéséről
78/2018. (III. 27.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
79/2018. (III. 27.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
80/2018. (III. 27.) a Bodajki Helytörténeti Egyesület kiállításának és évfordulós megemlékezésének támogatásáról
81/2018. (III. 27.) a Magyar Vöröskereszt rendezvényének támogatásáról
82/2018. (III. 27.) ingatlan vásárlásáról
83/2018. (III. 27.) a „Jobb Otthon” Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány kérelméről
84/2018. (III. 27.) iskolai átszervezéssel összefüggő véleményezésről
85/2018. (III. 27.) energiamegtakarítási intézkedési terv elfogadásáról
86/2018. (III. 27.) a Bodajk Város Önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervéről
87/2018. (III. 27.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi összesített közbeszerzési tervéről
88/2018. (III. 27.) a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi összesített közbeszerzési tervéről
89/2018. (III. 27.) a BAK – Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2018. évi összesített közbeszerzési tervéről
90/2018. (III. 27.) LEADER pályázatok előkészítéséről
91/2018. (III. 27.) WiFi4EU pályázaton való részvételről
92/2018. (III. 27.) a TOP-1.1.1-15 számú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátásáról
93/2018. (III. 27.) megállapodás módosításáról
94/2018. (III. 27.) a térítési díjak felülvizsgálatáról
95/2018. (III. 27.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2017. évi közszolgáltatói tevékenységről
96/2018. (III. 27.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2017. évi részletes költségelszámolásról
97/2018. (III. 27.) a polgármester szabadságnak igénybevételéről
98/2018. (III. 27.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
99/2018. (III. 27.) a Lila Akác Alapítvány 2017. évi feladatellátásról, működéséről és költségvetési támogatás felhasználásáról
100/2018. (III. 27.) vis maior helyreállítás kivitelezőjének kiválasztásáról
101/2018. (III. 27.) vis maior helyreállítás műszaki ellenőrének megbízásáról
102/2018. (III. 27.) vis maior pályázattal kapcsolatos önrész biztosításáról
103/2018. (III. 27.) ároktisztításról
104/2018. (IV. 24.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
105/2018. (IV. 24.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
106/2018. (IV. 24.) a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
107/2018. (IV. 24.) a Móri Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
108/2018. (IV. 24.) a Bodajkért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
109/2018. (IV. 24.) a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
110/2018. (IV. 24.) tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat jóváhagyásáról
111/2018. (IV. 24.) a Bodajki Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
112/2018. (IV. 24.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
113/2018. (IV. 24.) a Vörösmarty Mihály Könyvtár által a KSZR-ben végzett 2017. évi tevékenységről szóló tájékoztatóról
114/2018. (IV. 24.) játszótéri kerítéselemek beszerzéséről és kivitelezési munkálatairól
115/2018. (IV. 24.) Bodajk, Bányász lakótelep „A” épület Társasház kérelméről
116/2018. (IV. 24.) Bodajk, Bányász lakótelep „A” épület Társasház kérelméről
117/2018. (IV. 24.) helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás elnevezésű pályázat (KEHOP-1.2.1) benyújtásának, kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának, és a kapcsolódó beszerzések lefolytatásának; valamint nyertesség esetén a Támogatási Szerződés megkötésének, a megvalósítási időszak beszerzéseinek lebonyolításának, továbbá a konzorciumi szerződés esetleges változásait illető ügyek kezelésének jóváhagyásáról
118/2018. (IV. 24.) KEHOP-1.2.1 pályázat előkészítéséről
119/2018. (IV. 24.) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtásáról
120/2018. (IV. 24.) a Terület és Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos polgármesteri felhatalmazásáról
121/2018. (IV. 24.) a MTKT Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjainak véleményezéséről
122/2018. (IV. 24.) a településrendezési eszközök felülvizsgálatához szükséges adatbázisok iránti kérelem benyújtásáról
123/2018. (IV. 24.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
124/2018. (IV. 24.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehjatásáról
125/2018. (IV. 24.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
126/2018. (IV. 24.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
127/2018. (IV. 24.) Bodajk Város Díszpolgára Peske-Spányi Díj adományozásáról
128/2018. (IV. 24.) Bodajk Város Önkormányzat Szekrényessy József Díja adományozásáról
129/2018. (IV. 24.) Bodajk Város Önkormányzat Dr. Cserháti Károly Díja adományozásáról
130/2018. (IV. 24.) Bodajk Város Önkormányzat Winkler Mihály Díja adományozásáról
131/2018. (IV. 24.) Bodajk Város Önkormányzat Winkler Mihály Díja adományozásáról
132/2018. (IV. 24.) Bodajk Város Önkormányzat Móró Mihály Díja adományozásáról
133/2018. (IV. 24.) Bodajk Város Önkormányzat Móró Mihály Díja adományozásáról
134/2018. (V. 29.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
135/2018. (V. 29.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
136/2018. (V. 29.) a BAK Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
137/2018. (V. 29.) a fogorvosi szolgálat 2017. évi működéséről szóló tájékoztatóról
138/2018. (V. 29.) a Bodajki Zengő Óvodában indítható csoportok számának meghatározásáról
139/2018. (V. 29.) a Bodajki Zengő Óvoda Alapító Okirat módosításáról
140/2018. (V. 29.) a 47/2017. (II. 14.) határozat módosításáról
141/2018. (V. 29.) a Bodajki Zengő Óvoda 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról
142/2018. (V. 29.) a 48/2017. (II. 14.) határozat módosításáról
143/2018. (V. 29.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló beszámolóról
144/2018. (V. 29.) a környezetvédelmi alap 2017. évi felhasználásáról
145/2018. (V. 29.) az önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatásának jóváhagyásáról
146/2018. (V. 29.) a 2017. évi éves ellenőrzési jelentés, valamint a 2017. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
147/2018. (V. 29.) a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására tett intézkedésről
148/2018. (V. 29.) a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatára tett intézkedésről
149/2018. (V. 29.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről
150/2018. (V. 29.) a TOP 1.2.1. és TOP 2.1.2 számú pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásáról
151/2018. (V. 29.) út tulajdonjogának átadásáról
152/2018. (V. 29.) szúnyoggyérítésről
153/2018. (V. 29.) Bodajk Város Önkormányzat Sportfejlesztési koncepció 2018-2021 meghatározásáról
154/2018. (V. 29.) a bodajki Mária-napi búcsú rendezvényeihez kapcsolódó vendéglátó feladatok ellátására pályázat kiírásáról
155/2018. (V. 29.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
156/2018. (V. 29.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről
157/2018. (V. 29.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
158/2018. (V. 29.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
159/2018. (V. 29.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
160/2018. (VI. 4.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
161/2018. (VI. 4.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
162/2018. (VI. 4.) Komáromi Linda és Tóth Etelka kérelmezők helyiséghasználati igényéről
163/2018. (VI. 4.) megállapodások elfogadásáról
164/2018. (VI. 4.) az önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
165/2018. (VI. 4.) "Bodajk Város Önkormányzat "Bodajki Tó és környékének infrastrukturális felújítása" című TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003 pályázata keretein belül és a "Zöld város kialakítása Bodajk településen" című TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 pályázata keretein belüli magasépítési munkák elvégzése" tárgyú közbeszerzés megindításáról
166/2018. (VI. 4.) közbeszerzési ajánlattevőkről
167/2018. (VI. 4.) közbeszerzési dokumentáció jóváhagyásáról
168/2018. (VI. 4.) a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról
169/2018. (VI. 26.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
170/2018. (VI. 26.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
171/2018. (VI. 26.) költségkeret elfogadásáról
172/2018. (VI. 26.) pályázati részvétel támogatásáról
173/2018. (VI. 26.) helyiséghasználati igény támogatásáról
174/2018. (VI. 26.) a Bodajki SE 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
175/2018. (VI. 26.) a Bodajki Sakk Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
176/2018. (VI. 26.) a Bodajki Tollaslabda Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
177/2018. (VI. 26.) a Hopavill-Szer Kft. helyiséghasznosítási kérelméről
178/2018. (VI. 26.) a bodajki Mária-napi búcsú rendezvényeihez kapcsolódó vendéglátó feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálásáról
179/2018. (VI. 26.) napirendről való levételről
180/2018. (VI. 26.) napirendről való levételről
181/2018. (VI. 26.) monográfia kiadásának támogatásáról
182/2018. (VI. 26.) megbízási szerződés megkötéséről
183/2018. (VI. 26.) műtárgy haszonkölcsön szerződés módosításáról
184/2018. (VI. 26.) a Jobb Otthon Alapítvánnyal kötött megállapodás végrehajtásáról
185/2018. (VI. 26.) Bodajk Város Önkormányzat 2018. évi likviditási tervéről
186/2018. (VI. 26.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi likviditási tervéről
187/2018. (VI. 26.) Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi likviditási tervéről
188/2018. (VI. 26.) az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóról
189/2018. (VI. 26.) Bodajk Város Önkormányzat rendezvényeinek 2018. II. féléves tervének elfogadásáról
190/2018. (VI. 26.) Sóhajda Anikó Arany János Tehetséggondozó Programban való támogatásáról
191/2018. (VI. 26.) Mór településrendezési eszközök 16. sz. módosításával kapcsolatos véleményről
192/2018. (VI. 26.) a polgármesteri hivatal tetőszerkezetének megerősítéséről
193/2018. (VI. 26.) a Bodajki Értéktár Bizottság 2018. I. félévi munkájáról szóló beszámolóról
194/2018. (VI. 26.) az EFOP-1.5.2-16-2017-00013 projekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának módosításáról
195/2018. (VI. 26.) kátyúzási feladatok kivitelezéséről
196/2018. (VI. 26.) TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázaton való részvételről
197/2018. (VI. 26.) TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázat előkészítéséről
198/2018. (VI. 26.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
199/2018. (VI. 26.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
200/2018. (VII. 3.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
201/2018. (VII. 3.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
202/2018. (VII. 3.) TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázaton való részvételről [visszavonta a 213/2018. (VII. 25.) képviselő-testületi határozat]
203/2018. (VII. 3.) TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázat előkészítéséről [visszavonta a 213/2018. (VII. 25.) képviselő-testületi határozat]
204/2018. (VII. 13.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
205/2018. (VII. 13.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
206/2018. (VII. 13.) megállapodás végrehajtásához fedezet biztosításáról
207/2018. (VII. 13.) a Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása című LEADER pályázaton való részvételről szóló 58/2018. (II. 27.) határozat módosításáról
208/2018. (VII. 13.) használati megállapodás megkötéséről
209/2018. (VII. 25.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
210/2018. (VII. 25.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
211/2018. (VII. 25.) Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozásról
212/2018. (VII. 25.) TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázattal kapcsolatos szakmai előkészítési feladatok ellátásáról
213/2018. (VII. 25.) határozatok visszavonásáról
214/2018. (VII. 25.) a Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatásáról
215/2018. (VII. 25.) vis maior pályázat benyújtásához önrész biztosításáról [visszavonta a 224/2018. (VIII. 10.) képviselő-testületi határozat]
216/2018. (VII. 25.) vis maior pályázat benyújtásához önrész biztosításáról [visszavonta a 225/2018. (VIII. 10.) képviselő-testületi határozat]
217/2018. (VII. 25.) határozott idejű közalkalmazotti kinevezés módosításáról
218/2018. (VIII. 10.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
219/2018. (VIII. 10.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
220/2018. (VIII. 10.) a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete, Mór Területi Szervezet Támogató Szolgálatának támogatásáról
221/2018. (VIII. 10.) a „Magasépítés TOP-1.2.1-15 és TOP-2.1.2-15” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
222/2018. (VIII. 10.) szociális célú tűzifa támogatásról [módosította a 236/2018. (VIII. 28.) képviselő-testületi határozat]
223/2018. (VIII. 10.) szabályzatok jóváhagyásáról
224/2018. (VIII. 10.) a 376 hrsz-ú területen vis maior támogatás benyújtásáról
225/2018. (VIII. 10.) az 559 hrsz- területen vis maior támogatás benyújtásáról
226/2018. (VIII. 10.) terület kialakításáról
227/2018. (VIII. 28.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
228/2018. (VIII. 28.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
229/2018. (VIII. 28.) a I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV (21-18254-1-002-00-05) elnevezésű víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
230/2018. (VIII. 28.) a járási ügysegédek elhelyezésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról
231/2018. (VIII. 28.) megbízási szerződés kiegészítéséről
232/2018. (VIII. 28.) megbízási szerződés kiegészítéséről
233/2018. (VIII. 28.) a 260/2017. (IX. 19.) határozat hatályon kívüli helyezéséről
234/2018. (VIII. 28.) a 120/2016. (IV. 19.) határozat kiegészítéséről
235/2018. (VIII. 28.) Szent István Terem elnevezéséről
236/2018. (VIII. 28.) a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 222/2018. (VIII. 18.) határozat módosításáról
237/2018. (VIII. 28.) ingatlan vásárlásáról
238/2018. (IX. 25.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
239/2018. (IX. 25.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
240/2018. (IX. 25.) a Bodajki Zengő Óvoda 2018. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
241/2018. (IX. 25.) a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetéséről szóló 39/2018. (II. 15.) határozat módosításáról
242/2018. (IX. 25.) a Bodajki Zengő 2017/2018l nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolóról
243/2018. (IX. 25.) a Bodajki Zengő Óvoda heti nyitvatartási idejének módosításáról
244/2018. (IX. 25.) a Bodajki Zengő Óvoda 2018/2019. nevelési évi munkatervének véleményezéséről
245/2018. (IX. 25.) a BAK Kft. 2018. I. féléves gazdálkodásáról
246/2018. (IX. 25.) a Bodajki Sportegyesület bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeiről szóló beszámolóról
247/2018. (IX. 25.) a Bakony Shotokan Dojo SE sportpálya használati igényéről
248/2018. (IX. 25.) a Művészetért Közalapítvány sportcentrum használati igényéről
249/2018. (IX. 25.) helyiségigény biztosításáról
250/2018. (IX. 25.) főépítészi feladatok ellátásáról
251/2018. (IX. 25.) járdafelújítás kivitelezőjének kiválasztásáról
252/2018. (IX. 25.) járdafelújítás műszaki ellenőri tevékenységéről
253/2018. (IX. 25.) a „CO:OP – a Közösség, mint lehetőség – A levéltárak és felhasználóik alkotói hálózata” elnevezésű projekthez történő csatlakozásról
254/2018. (IX. 25.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
255/2018. (IX. 25.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló 40/2018. (II. 15.) határozat módosításáról
256/2018. (IX. 25.) Bodajk Város Önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
257/2018. (IX. 25.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásról
258/2018. (IX. 25.) a telekmegosztás után kialakuló 0249/21 hrsz-ú ingatlan tekintetében településfejlesztési cél meghatározásáról
259/2018. (IX. 25.) a telekmegosztás után kialakuló 0249/25 hrsz-ú ingatlan tekintetében településfejlesztési cél meghatározásáról
260/2018. (IX. 25.) téli hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátásáról
261/2018. (IX. 25.) közmeghallgatás meghirdetéséről
262/2018. (IX. 25.) a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzésről
263/2018. (IX. 25.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
264/2018. (IX. 25.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
265/2018. (IX. 25.) a „Bodajki Egészségügy Fejlesztéséért” Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetéséről szóló 295/2017. (X. 10. ) határozat visszavonásáról
266/2018. (IX. 25.) a „Bodajki Egészségügy Fejlesztéséért” Közalapítvány jogutód nélküli megszűnését eredményező ok megállapítására irányuló kérelemről
267/2018. (IX. 25.) szerződés megszüntetéséről
268/2018. (IX. 25.) településrendezési eszközök elkészítésére történő megbízásról
269/2018. (IX. 25.) ingatlan értékesítéséről
270/2018. (X. 30.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
271/2018. (X. 30.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
272/2018. (X. 30.) az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatóról
273/2018. (X. 30.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
274/2018. (X. 30.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
275/2018. (X. 30.) téli hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról
276/2018. (X. 30.) a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
277/2018. (X. 30.) a Művészetért Közalapítvány 2017/2018. tanévi tevékenységéről szóló beszámolóról
278/2018. (X. 30.) megállapodás végrehajtásának elfogadásáról
279/2018. (X. 30.) Bodajk város településfejlesztési koncepciójának elfogadásáról
280/2018. (X. 30.) felvételi körzet megállapításához adandó véleményről
281/2018. (X. 30.) gyermekek települési támogatásának pénzügyi fedezetének meghatározásáról
282/2018. (X. 30.) időskorúak települési támogatásának pénzügyi fedezetének meghatározásáról
283/2018. (X. 30.) közvilágítási célú villamos energia beszerzésére
284/2018. (X. 30.) a köztemető 2018. évi hatósági ellenőrzéséről
285/2018. (X. 30.) a védőnői szolgálat 2018. évi helyszíni ellenőrzéséről
286/2018. (X. 30.) az iratkezelés rendjének 2018. évi helyszíni ellenőrzéséről
287/2018. (X. 30.) a 2018. évi belső ellenőrzésről
288/2018. (X. 30.) Bodajk Város Önkormányzat stratégiai ellenőrzési tervéről
289/2018. (X. 30.) a 2019. évi ellenőrzési tervről
290/2018. (X. 30.) a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatásáról
291/2018. (X. 30.) Mór településrendezési eszközök 18. sz. módosításával kapcsolatos véleményről
292/2018. (X. 30.) az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló beszámolóról
293/2018. (X. 30.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
294/2018. (X. 30.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
295/2018. (X. 30.) nyilatkozat kiadásáról
296/2018. (X. 30.) kátyúzási munkálatok többletköltségének biztosításáról
297/2018. (XI. 20.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
298/2018. (XI. 20.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
299/2018. (XI. 20.) az önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
300/2018. (XI. 20.) „Bodajk Város Önkormányzat „Zöld város kialakítása Bodajk településen” című TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 pályázata keretén belüli mélyépítési és magasépítési munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzés megindításáról
301/2018. (XI. 20.) közbeszerzési ajánlattevőkről
302/2018. (XI. 20.) közbeszerzési dokumentáció jóváhagyásáról
303/2018. (XI. 20.) a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról
304/2018. (XI. 27.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
305/2018. (XI. 27.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
306/2018. (XI. 27.)  a BAK Kft. 2019. évi normamódosítási javaslatának és pénzforgalmi tervének jóváhagyásáról
307/2018. (XI. 27.)  a BAK Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
308/2018. (XI. 27.)  a Bodajk Sportegyesület támogatásáról
309/2018. (XI. 27.)  Nagy Ferenc képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
310/2018. (XI. 27.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
311/2018. (XI. 27.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
312/2018. (XI. 27.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
313/2018. (XI. 27.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
314/2018. (XI. 27.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
315/2018. (XI. 27.)  ingatlan vásárlásáról
316/2018. (XI. 27.)  ingatlan vásárlásáról
317/2018. (XI. 27.)  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről
318/2018. (XI. 27.)  a köztemetőről szóló 40/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálatáról
319/2018. (XI. 27.)  a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatára tett intézkedésről
320/2018. (XI. 27.)  közművelődési feladatellátással kapcsolatos ellenőrzési jelentés elfogadásáról
321/2018. (XI. 27.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2019. évi szolgáltatási díjairól
322/2018. (XI. 27.)  sportpark pályázat megvalósulásáról szóló tájékoztatóról
323/2018. (XI. 27.)  a játszóterek hatósági ellenőrzéséről szóló tájékoztatóról
324/2018. (XI. 27.)  a képviselő-testület tagjai tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről
325/2018. (XI. 27.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
326/2018. (XI. 27.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
327/2018. (XI. 27.)  a nyílttéri égetéssel kapcsolatos javaslatról
328/2018. (XI. 27.)  a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszterhez történő csatlakozásról
329/2018. (XI. 27.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
330/2018. (XI. 27.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
331/2018. (XI. 27.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
332/2018. (XI. 27.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
333/2018. (XI. 27.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
334/2018. (XI. 27.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
335/2018. (XI. 27.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
336/2018. (XI. 27.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
337/2018. (XI. 27.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
338/2018. (XI. 27.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
339/2018. (XI. 27.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
340/2018. (XI. 27.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
341/2018. (XI. 27.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
342/2018. (XI. 27.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
343/2018. (XI. 27.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
344/2018. (XI. 27.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
345/2018. (XI. 27.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
346/2018. (XI. 27.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
347/2018. (XI. 27.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
348/2018. (XII. 4.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
349/2018 (XII. 4.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
350/2018 (XII. 4.)  az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosításáról
351/2018 (XII. 4.)  az önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
352/2018 (XII. 4.)  közbeszerzési dokumentáció módosításáról
353/2018 (XII. 4.)  bölcsődei pályázaton történő részvételről
354/2018 (XII. 4.)  közlekedési jelzőtáblák cseréjére
355/2018 (XII. 11.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
356/2018 (XII. 11.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
357/2018 (XII. 11.)  vízkárelhárítási terv készítéséről
358/2018 (XII. 11.)  térfigyelő kamerarendszer karbantartásáról
359/2018 (XII. 11.)  a Gaja-völgy Egyesület bodajki futóversenyének támogatásáról
360/2018 (XII. 11.)  közvilágítás karbantartási árajánlatok bekéréséről
361/2018 (XII. 11.)  a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztásai programjának támogatásáról
362/2018 (XII. 11.)  a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
363/2018 (XII. 11.)  a képviselő-testület 2019. évi munkatervéről
364/2018 (XII. 11.)  a polgármesteri hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározásáról
365/2018 (XII. 11.)  a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről
366/2018 (XII. 11.)  az adóztatásról szóló beszámolóról
367/2018 (XII. 11.)  a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzésről
368/2018 (XII. 11.)  a helyi környezet állapotáról szóló tájékoztatóról
369/2018 (XII. 11.)  a Fejér Megyei Kormányhivatal által lefolytatott ellenőrzésről
370/2018 (XII. 11.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
371/2018 (XII. 11.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
372/2018 (XII. 11.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
373/2018 (XII. 11.)  a "Bölcsődei fejlesztési program 2018" című pályázaton történő részvételről
374/2018 (XII. 11.)  "Bölcsődei fejlesztési program 2018" című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátásáról
375/2018 (XII. 11.)  határozat visszavonásáról
376/2018 (XII. 11.)  a Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című LEADER pályázaton való részvételről
377/2018 (XII. 11.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
378/2018 (XII. 11.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
379/2018 (XII. 11.)  Fejér Megye Közgyűlése által adományozható kitüntető díjról
380/2018 (XII. 11.)  Fejér Megye Közgyűlése által adományozható kitüntető díjról
 
 


 
 
 

 

 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu