Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2024. évi határozatai

1/2024. (I. 23.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
2/2024. (I. 23.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
3/2024. (I. 23.) a településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálatáról
4/2024. (I. 23.) a 261/2023. (X. 31.) határozat hatályon kívül helyezéséről
5/2024. (I. 23.)  a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde főigazgatója illetményének megállapításáról
6/2024. (I. 30.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
7/2024. (I. 30.) a közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról
8/2024. (I. 30.) polgármesteri tájékoztató
9/2024. (I. 30.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
10/2024. (I. 30.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
11/2024. (I. 30.) Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde nyári zárva tartásáról
12/2024. (I. 30.) a Déli Vasút Egyesület támogatásáról
13/2024. (I. 30.) megbízási szerződés módosításáról
14/2024. (I. 30.) a Bodajki Értéktár Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámolóról
15/2024. (I. 30.) a Gazdasági Bizottság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
16/2024. (I. 30.) a Humánügyi Bizottság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
17/2024. (I. 30.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról
18/2024. (I. 30.) a Bodajki-tó vízháztartásának vizsgálatáról
19/2024. (I. 30.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
20/2024. (I. 30.) felvételi körzetek megállapításához adandó véleményről
21/2024. (I. 30.) a köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóról
22/2024. (I. 30.) a Bodajki Polgármesteri Hivatalnál 2023-ban lefolytatott közszolgálati ellenőrzésről szóló tájékoztatóról
23/2024 (I. 30.) Wurczinger Lóránt polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
24/2024 (I. 30.) a polgármester 2023. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatóról
25/2024 (I. 30.) Wurczinger Lóránt polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
26/2024 (I. 30.) a polgármester 2024. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
27/2024 (I. 30.) Wurczinger Lóránt polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
28/2024 (I. 30.) a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról
29/2024 (I. 30.) Turi Krisztián alpolgármester döntéshozatalból való kizárásáról
30/2024 (I. 30.)  az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
31/2024 (I. 30.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
32/2024 (I. 30.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
33/2024 (II. 13.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
34/2024 (II. 13.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
35/2024 (II. 13.)  a Bodajk SE kérelmének támogatásáról
36/2024 (II. 13.)  a Boldog Gizella Óvoda kérelmének támogatásáról
37/2024 (II. 13.)  a 0249/19 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
38/2024 (II. 13.)  Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
39/2024 (II. 13.)  Bodajk Város Önkormányzat 2024. évi likviditási tervéről
40/2024 (II. 13.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2024. évi likviditási tervéről
41/2024 (II. 13.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2024. évi likviditási tervéről
42/2024 (II. 13.)  a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi likviditási tervéről
43/2024 (II. 13.)  a környezetvédelmi alap felhasználásáról
44/2024 (II. 13.)  az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
45/2024 (II. 13.)  a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének megalkotásáról
46/2024 (II. 13.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének megalkotásáról
47/2024 (II. 13.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének megalkotásáról
48/2024 (II. 13.)  közbeszerzési szakértői tevékenység ellátásáról
49/2024 (II. 13.)  projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról
50/2024 (II. 13.)  tervező kiválasztásáról
51/2024 (II. 13.)  a 258/2023. (X. 31.) határozat megerősítéséről
52/2024 (II. 13.)  csomagautomata kihelyezéséről
53 / 2024 (II. 20.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
54 / 2024 (II. 20.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
55 / 2024 (II. 20.)  ingatlan bérbeadásáról
56 / 2024 (II. 20.)  pályázat kiírására a Bodajki Városnapok rendezvényszervezési feladatainak ellátásáról
57/2024 (II. 27.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
58/2024 (II. 27.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
59/2024 (II. 27.)  a „Melegedő” épületének értékesítéséről
60/2024 (II. 27.)  a „Melegedő” épületének korszerűsítéséről
61/2024 (II. 27.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde továbbképzési programjának elfogadásáról
62/2024 (II. 27.)  óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
63/2024 (II. 27.)  a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde alapító okirat módosításáról 
64/2024 (II. 27.)  a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
65/2024 (II. 27.)  a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi munkatervének jóváhagyásáról
66/2024 (II. 27.)  a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
67/2024 (II. 27.)  a Bodajki Tollaslabda Sportegyesület 2024. évi támogatásáról
68/2024 (II. 27.)  a Bodajki Helytörténeti Egyesület 2024. évi támogatásáról
69/2024 (II. 27.)  a Szív-Hang Kórus Egyesület 2024. évi támogatásáról
70/2024 (II. 27.)  a Bodajki Polgárőr Egyesület2024. évi támogatásáról
71/2024 (II. 27.)  a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2024. évi támogatásáról
72/2024 (II. 27.)  a SEGÍTŐ KÉZ Szociális Alapítvány 2024. évi támogatásáról
73/2024 (II. 27.)  a Bodajkért Közalapítvány 2024. évi támogatásáról
74/2024 (II. 27.)   telekhatárok rendezéséről
75/2024 (II. 27.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
76/2024 (II. 27.)  a képviselő-testület és a bizottságok tagjai kötelezettségének teljesítéséről
77/2024 (II. 27.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
78/2024 (II. 27.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
79/2024. (III. 11.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
80/2024. (III. 11.)  a képviselő testület ülése napirendjének elfogadásáról
81/2024. (III. 11.) a Bodajki Városnapok rendezvényszervezési feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról
82/2024. (III. 11.) konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről
83/2024. (III. 11.) a Bodajk 76 hrsz-ú ingatlan egy részének megvásárlásáról
84/2024. (III. 11.) a Bodajk 75 hrsz-ú ingatlan egy részének megvásárlásáról
85/2024. (III. 11.) közművesítésről
86/2024. (III. 11.) zárt ülés elrendeléséről
87/2024. (III. 11.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
88/2024. (III. 11.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
89/2024. (III. 11.)  a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00026 azonosítószámú pályázat "Bodajk történelmi központjának rehabilitációja" tárgyú közbeszerzési eljárás 1. rész Malom felújítása tekintetében nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról
90/2024. (III. 11.) a  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00026 azonosítószámú pályázat "Bodajk történelmi központjának rehabilitációja" tárgyú közbeszerzési eljárás 2. rész Parkoló építése, vízelvezetés, tereprendezés tekintetében nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról
91/2024. (III. 11.) a  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00026 azonosítószámú pályázat "Bodajk történelmi központjának rehabilitációja" tárgyú közbeszerzési eljárás 3. rész Tájépítés tekintetében nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról
92/2024. (III. 11.) a  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00026 azonosítószámú pályázat "Bodajk történelmi központjának rehabilitációja" tárgyú közbeszerzési eljárás 4. rész Tómeder és partfal tekintetében nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról
93/2024. (III. 26.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
94/2024. (III. 26.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
95/2024. (III. 26.) a Lila Akác Alapítvány 2023. évi feladatellátásról, működéséről és költségvetési támogatás felhasználásáról
96/2024. (III. 26.) a Bodajkért Közalapítvány 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
97/2024. (III. 26.) a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
98/2024. (III. 26.) mini bölcsődei gondozási díj szolgáltatási önköltségének megállapításáról
99/2024. (III. 26.) intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról
100/2024. (III. 26.) hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedésekről
101/2024. (III. 26.) telekrész értékesítéséről
102/2024. (III. 26.) a 0249/19 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
103/2024. (III. 26.) a 293/105 hrsz-ú garázstelek értékesítéséről
104/2024. (III. 26.) ingatlan értékesítéséről
105/2024. (III. 26.) a Bodajk Város Önkormányzat 2024. évi összesített közbeszerzési tervéről
106/2024. (III. 26.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2024. évi összesített közbeszerzési tervéről
107/2024. (III. 26.) a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2024. évi összesített közbeszerzési tervéről
108/2024. (III. 26.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi összesített közbeszerzési tervéről
109/2024. (III. 26.) a BAK - Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2024. éviösszesített közbeszerzési tervéről
110/2024. (III. 26.) szociális célú tűzifa támogatásról
111/2024. (III. 26.) a talajterhelési díjról szóló rendelettervezetről
112/2024. (III. 26.) közszolgálati szerződésről
113/2024. (III. 26.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelettervezetről
114/2024. (III. 26.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2023. évi közszolgáltatói tevékenységről
115/2024. (III. 26.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
116/2024. (III. 26.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
117/2024. (III. 26.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde gyermeklétszámának emeléséről
118/2024. (III. 26.) kivitelező kiválasztásáról
119/2024. (III. 26.) természetvédelmi kezelésu terv elkészítéséről
120/2024. (III. 26.) a 606/7 hrsz út kivitelezőjének kiválasztásáról
121/2024. (III. 26.) műszaki ellenőri szolgáltatás biztosításáról
122/2024. (III. 26.) együttműködési megállapodás megkötéséről
123/2024. (III. 26.) közvilágítás-üzemeltetési szerződés megkötéséről
124/2024. (III. 26.) a 1276 hrsz-ú gyalogút kivitelezőjének kiválasztásáról
125/2024. (III. 26.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
126/2024. (III. 26.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
127/2024. (III. 26.) Bodajk Város Önkormányzat Szekrényessy József Díja adományozásáról
128/2024. (III. 26.) Bodajk Város Önkormányzat Dr. Cserháti Károly Díja adományozásáról
129/2024. (III. 26.) Bodajk Város Önkormányzat Móró Mihály Díja adományozásáról
130/2024. (III. 26.) Bodajk Város Önkormányzat Móró Mihály Díja adományozásáról
131/2024. (III. 26.) Bodajk Város Önkormányzat Móró Mihály Díja adományozásáról
132/2024. (III. 26.) Dr. Markó-Bodor Adrienne Erzsébet Batthyány-Strattmann László-díjra történő felterjesztéséről

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu