Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2019. évi határozatai


A képviselő-testület 2019. évi határozatai
 

A kiválasztott határozat számára kattintva a határozati kivonat PDF formátumban elérhető
 
1/2019. (I. 8.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
2/2019. (I. 8.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
3/2019. (I. 8.)  a "Zöld város kialakítása Bodajkon TOP-2.1.2-15-FE1" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
4/2019. (I. 8.)  „Bodajk Város Önkormányzat "Zöld város kialakítása Bodajk településen" című TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 pályázata keretén belüli mélyépítési és magasépítési munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzés megindításáról
5/2019. (I. 8.)  közbeszerzési ajánlattevőkről 
6/2019. (I. 8.)  közbeszerzési dokumentáció jóváhagyásáról 
7/2019. (I. 8.) a Közbeszerzési Bíálóbizottság tagjainak megválasztásáról 
8/2019. (I. 29.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
9/2019. (I. 29.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
10/2019. (I. 29.)  a köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóról
11/2019. (I. 29.)  a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról
12/2019. (I. 29.)  főépítészi feladatok ellátásáról
13/2019. (I. 29.)  műtárgy haszonkölcsön szerződés módosításáról
14/2019. (I. 29.)  felvételi körzetek megállapításához adandó véleményről
15/2019. (I. 29.)  a Bodajki Értéktár Bizottság 2018. II. félévi munkájáról szóló beszámolóról
16/2019. (I. 29.)  a Gazdasági Bizottság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
17/2019. (I. 29.)  a Humánügyi Bizottság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
18/2019. (I. 29.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról
19/2019. (I. 29.)  Bodajk Város Önkormányzat rendezvényeinek 2019. I. féléves tervének elfogadására
20/2019. (I. 29.)  a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról
21/2019. (I. 29.)  a polgármester 2018. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatóról
22/2019. (I. 29.)  a polgármester 2019. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
23/2019. (I. 29.)  a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzésről
24/2019. (I. 29.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
25/2019. (I. 29.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
26/2019. (I. 29.)  vállalkozási szerződés megkötéséről
27/2019. (I. 29.)  vállalkozási szerződés megkötéséről
28/2019. (I. 29.)  vállalkozási szerződés megkötéséről
29/2019. (I. 29.)  megbízási szerződés módosításáról
30/2019. (I. 29.)  babaérkezési támogatással kapcsolatos megbízásról
31/2019. (II. 15.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
32/2019. (II. 15.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
33/2019. (II. 15.)  az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
34/2019. (II. 15.)  a környezetvédelmi alap felhasználásáról
35/2019. (II. 15.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének megalkotásáról
36/2019. (II. 15.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének megalkotásáról [módosította a 184/2019. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat]
37/2019. (II. 15.)  Bodajk Város Önkormányzat 2019. évi likviditási tervéről
38/2019 (II. 15.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2019. évi likviditási tervéről
39/2019 (II. 15.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2019. évi likviditási tervéről
40/2019. (II. 19.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
41/2019. (II. 19.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
42/2019. (II. 19.)  a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 számú "Zöld város kialakítása Bodajk településen" tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról
43/2019. (II. 19.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
44/2019. (II. 19.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
45/2019. (II. 19.)  földhaszonbérleti szerződés megkötéséről
46/2019. (II. 19.)  az út tulajdonjogának átadásáról szóló 151/2018. (V. 29.) határozat módosításáról
47/2019. (II. 19.)  termőföld más célú hasznosításáról
50/2019. (II. 26.)  a Gaja-völgy Egyesület bodajki futóversenyének támogatásáról
51/2019. (II. 26.)  napirendről való levételről
52/2019. (II. 26.)  Rékasi Sándor kérelméről
53/2019. (II. 26.)  Bodajk, Bányász lakótelepen további garázshelyek kialakításáról
54/2019. (II. 26.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde  továbbképzési programjának felülvizsgálatáról
55/2019. (II. 26.)  óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
56/2019. (II. 26.)  a "Bölcsődei fejlesztési program 2018" című pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásáról
57/2019. (II. 26.)  a Bodajki Református Egyházközség támogatásáról
58/2019. (II. 26.)  a Bodajki Általános Iskola támogatásáról
59/2019. (II. 26.)  a 2019. évi versenysport támogatási keret felosztásáról
60/2019. (II. 26.)  a civil szervezetek 2019. évi támogatásáról
61/2019. (II. 26.)  a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
62/2019. (II. 26.)  napirendről való levételről
63/2019. (II. 26.)  megbízási szerződések módosításáról
64/2019. (II. 26.)  EFOP-1.5.2-16-2017-00013 kódszámú pályázat keretén belül "felkészítés önálló életvitelre" megnevezésű program megvalósításáról
65/2019. (II. 26.)  az önkormányzat TÖOSZ tagságának szüneteltetéséről
66/2019. (II. 26.)  a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 számú "Zöld város kialakítása Bodajk településen" tárgyú pályázattal kapcsolatban indított közbeszerzési eljárásról
67/2019. (II. 26.)  Együttműködési megállapodás aláírásáról szóló tájékoztató tudomásulvételéről
68/2019. (II. 26.)  a képviselő-testület és a bizottságok tagjai kötelezettségeinek teljesítéséről
69/2019. (II. 26.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
70/2019. (II. 26.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
71/2019. (II. 26.)  a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásáról
72/2019. (III. 26.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
73/2019. (III. 26.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
74/2019. (III. 26.)  a Petőfi S. utcai árokkal kapcsolatos kivitelezési munkákról
75/2019. (III. 26.)  a Jav-Gép Kft. kérelméről 
76/2019. (III. 26.)  a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről
77/2019. (III. 26.)  a Magyar Vöröskereszt Fejér megyei Szervezete, Mór Támogató Szolgálatának támogatásáról
78/2019. (III. 26.)  a Lila Akác Alapítvány 2018. évi feladatellátásról, működéséről és költségvetési támogatás felhasználásáról
79/2019. (III. 26.)  a Bodajkért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
80/2019. (III. 26.)  a Sonima Kft. kérelméről 
81/2019. (III. 26.)  a Container Market Kft. kérelméről 
82/2019. (III. 26.)  az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
83/2019. (III. 26.)  a MTKT Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjainak véleményezéséről
84/2019. (III. 26.)  a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
85/2019. (III. 26.)  a Bodajk Város Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről
86/2019. (III. 26.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről
87/2019. (III. 26.)  a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről
88/2019. (III. 26.)  a BAK – Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről
89/2019. (III. 26.)  a XI. Bodajki Városnapok rendezvényeihez kapcsolódó vendéglátó feladatok ellátására pályázat kiírásáról
90/2019. (III. 26.)  a képviselő-testület 42/2019. (II. 19.) határozatának módosításáról
91/2019. (III. 26.)  a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 azonosító számú projekt keretében költségnövekményi igény benyújtásáról
92/2019. (III. 26.)  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2018. évi közszolgáltatói tevékenységről 
93/2019. (III. 26.)  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2018. évi részletes költségelszámolásról
94/2019. (III. 26.)  a Móri Rendőrkapitányság kérelméről 
95/2019. (III. 26.)  "Bölcsődei fejlesztési program 2018" nevű pályázat keretén belül „Mini bölcsőde kialakítása Bodajkon” tárgyú közbeszerzés megindításáról
96/2019. (III. 26.)  közbeszerzési dokumentáció jóváhagyásáról
97/2019. (III. 26.)  polgármesteri felhatalmazásról
98/2019. (III. 26.)  a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról
99/2019. (III. 26.)  közbeszerzési ajánlattevőkről
100/2019. (III. 26.)  a Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség Városi Sportcentrum használati igényéről
101/2019. (III. 26.)  a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztásai Programjának támogatásáról
102/2019. (III. 26.)  az "Energy Globe Magyarország díj 2019" pályázaton való részvételről
103/2019. (III. 26.)  a tómeder oldalfalának felújításával kapcsolatos döntés meghozataláról
104/2019. (III. 26.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
105/2019. (III. 26.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
106/2019. (IV. 10.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
107/2019. (IV. 10.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
108/2019. (IV. 10.)  járdafelújításokkal kapcsolatos döntések meghozataláról
109/2019. (IV. 10.)  egyeztetéseken történő képviseletről
110/2019. (IV. 10.)  a 3FALU BANDA és a 3FALU Táncműhely támogatásáról
111/2019. (IV. 10.)  "A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" című pályázaton való részvételről
112/2019. (IV. 10.)  tervezési megbízásról
113/2019. (IV. 30.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
114/2019. (IV. 30.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
115/2019. (IV. 30.)  a Móri Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
116/2019. (IV. 30.)  a Bodajki Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
117/2019. (IV. 30.)  a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
118/2019.  (IV. 30.)  területvásárlási kérelmekről 
119/2019. (IV. 30.)  tervezési megbízásról 
120/2019. (IV. 30.)  közszolgáltatási szerződésről 
121/2019. (IV. 30.)  adatvédelmi feladatok ellátásáról
122/2019. (IV. 30.)  a XI. Bodajki Városnapok rendezvényeihez kapcsolódó vendéglátó feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálásáról
123/2019. (IV. 30.)  turisztikai magazinműsorban való megjelenésről
124/2019. (IV. 30.)  a Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának leveléről
125/2019. (IV. 30.)  a településképi rendelet és a településképi arculati kézikönyv főépítészi értékeléséről 
126/2019. (IV. 30.)  a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
127/2019. (IV. 30.)  a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
128/2019. (IV. 30.)  a "Bölcsődei fejlesztési program 2018" nevű pályázat keretén belül „Mini bölcsőde kialakítása Bodajkon” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról 
129/2019. (IV. 30.)  vízkár-elhárítási tervvel kapcsolatos szerződésről
130/2019. (IV. 30.)  vízkár-elhárítási tervvel kapcsolatos szerződésről
131/2019. (IV. 30.)  WiFi hálózat kivitelezőjének kiválasztásáról
132/2019. (IV. 30.)  vállalkozási szerződés módosításáról
133/2019. (IV. 30.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
134/2019. (IV. 30.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
135/2019. (IV. 30.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
136/2019. (IV. 30.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
137/2019. (IV. 30.)  Bodajk Város Díszpolgára Peske-Spányi Díj adományozásáról
138/2019. (IV. 30.)  Bodajk Város Önkormányzat Winkler Mihály Díja adományozásáról
139/2019. (IV. 30.)  Bodajk Város Önkormányzat Móró Mihály Díja adományozásáról
140/2019. (IV. 30.)  Bodajk Város Önkormányzat Móró Mihály Díja adományozásáról
141/2019. (V. 9.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
142/2019. (V. 9.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
143/2019. (V. 9.)  a "Bölcsődei fejlesztési program 2018" című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátásáról 
144/2019. (V. 9.)  a TOP-2.12-15-Fe1-2019-00003 pályázattal kapcsoltos, infrastrukiturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő soft tevékenységek ellátásáról 
145/2019. (V. 9.)  járdaépítésből kikerülő betonhulladék elhelyezéséről 
146/2019. (V. 15.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról 
147/2019. (V. 15.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
148/2019. (V. 15.) a Virágos Magyarország Környezetszépítő pályázathoz való csatlakozásról 
149/2019. (V. 15.) "A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" című pályázaton való részvételről 
150/2019. (V. 28.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
151/2019. (V. 28.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
152/2019. (V. 28.)  tulajdonosi hozzájárulásról
153/2019. (V. 28.)  a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
154/2019. (V. 28.)  a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsődében indítható csoportok számának meghatározásáról
155/2019. (V. 28.)  a BAK Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
156/2019. (V. 28.)  a fogorvosi szolgálat 2018. évi működéséről szóló tájékoztatóról
157/2019. (V. 28.)  az önkormányzat TÖOSZ-ból való kilépéséről
158/2019. (V. 28.)  az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről
159/2019. (V. 28.)  a környezetvédelmi alap 2018. évi felhasználásáról
160/2019. (V. 28.)  az önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatásának jóváhagyásáról
161/2019. (V. 28.)  a 2018. évi éves ellenőrzési jelentés, valamint a 2018. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
162/2019. (V. 28.)  a 39/2018. (II. 15.) határozat módosításáról
163/2019. (V. 28.)  a 40/2018. (II. 15.) határozat módosításáról
164/2019. (V. 28.)  a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
165/2019. (V. 28.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
166/2019. (V. 28.)  közművelődési intézmény létesítésére vonatkozó megvalósítási tervről
167/2019. (V. 28.)  "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című pályázat benyújtásáról
168/2019. (V. 28.)  a 297/2017. (X. 10.) határozat módosításáról
169/2019. (V. 28.)  a 298/2017. (X. 10.) határozat módosításáról
170/2019. (V. 28.)  a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
171/2019. (V. 28.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
172/2019. (V. 28.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
173/2019. (VI. 25.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
174/2019. (VI. 25.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
175/2019. (VI. 25.)  a Bodajk SE 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
176/2019. (VI. 25.)  a Bodajki Sakk Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
177/2019. (VI. 25.)  a Bodajki Tollaslabda Sportegyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
178/2019. (VI. 25.)  Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozásról
179/2019. (VI. 25.) a Bodajki Értéktár Bizottság 2019. I. félévi munkájáról szóló beszámolóról
180/2019. (VI. 25.)  a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
181/2019. (VI. 25.)  Sóhajda Anikó Arany János Tehetséggondozó Programban való támogatásáról
182/2019. (VI. 25.)  a bodajki Mária-napi búcsú rendezvényeihez kapcsolódó vendéglátó feladatok ellátására pályázat kiírásáról
183/2019. (VI. 25.)  Bodajk Város Önkormányzat rendezvényeinek 2019. II. féléves tervének elfogadásáról
184/2019. (VI. 25.)  a 36/2019. (II. 15.) határozat módosításáról
185/2019. (VI. 25.)   az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóról
186/2019. (VI. 25.)  a Vörösmarty Mihály Könyvtár által a KSZR-ben végzett 2018. évi tevékenységről szóló tájékoztatóról
187/2019. (VI. 25.)  a polgármester szabadságának igénybevételéről
188/2019. (VI. 25.)  a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
189/2019. (VII. 5.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
190/2019. (VII. 5.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
191/2019. (VII. 17.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
192/2019. (VII. 17.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
193/2019. (VII. 17.)  a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 azonosítószámú projektről 
194/2019. (VII. 17.)  a TOP-1.1.1-15.-FE1-2016-00006 azonosítószámú projektről 
195/2019. (VII. 17.)  vállalkozási szerződés teljesítési határidejének módosításáról 
196/2019. (VII. 17.)  helyreállítási kiadások meghatározásáról 
197/2019. (VII. 17.)  ingatlantulajdonosok kérelméről 
198/2019. (VII. 17.)  pályázaton történő részvételről 
199/2019. (VII. 17.)  projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról 
200/2019. (VII. 17.)  szociális célú tűzifa támogatásról 
201/2019. (VII. 17.)  a 0216/4 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kötelezésről szóló tájékoztatóról 
202/2019. (VII. 17.)  szúnyoggyérítésről 
203/2019. (VII. 17.)  a bodajki Mária-napi búcsú rendezvényeihez kapcsolódó vendéglátó feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 
204/2019. (VII. 17.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
205/2019. (VII. 17.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
206/2019. (VII. 17.)  Szabó Tímea Gazdasági Bizottság nem képviselő tagját érintő méltatlansági eljárással kapcsolatos döntésről 
207/2019. (VIII. 2.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
208/2019. (VIII. 2.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
209/2019. (VIII. 2.)  ingatlantulajdonosok kérelméről
210/2019. (VIII. 2.)  tervezési megbízásról
211/2019. (VIII. 2.)  megbízásról
212/2019. (VIII. 2.)  pályázaton történő részvételről
213/2019. (VIII. 2.)  a helyi választási bizottság tagjainak megválasztásáról

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22-410-001 5-ös mellék
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu