Telefon: 22/410-001

Bodajk

Önkormányzati intézmények, társulások

4.  Az önkormányzat intézményei, társulásai
 
4.1. Intézmények:
 
Bodajk Városi Könyvtár
Székhelye: 8053 Bodajk, Petőfi S. u. 39.
Alapító és felügyeleti szerve: Bodajk Város Önkormányzata, 8053 Bodajk, Petõfi S. u. 60.
Jogállása: közmûvelõdési feladatot ellátó önkormányzati intézmény
Gazdálkodása: gazdálkodással kapcsolatos feladatait a polgármesteri hivatal látja el.
Vezetõje: Kersztyén Orsolya könyvtáros
Elérhetõsége: tel/fax: 225/581-081, email: bibl_bodajk@freemail.hu
 
 
 
4.2. Társulások:
 
Móri Többcélú Kistérségi Társulás
Név: "Móri" Többcélú Kistérségi Társulás
Székhely: 8060 Mór Szent István tér 2.
Alapítás időpontja: 2005-05-10
Gazdálkodási Jogkör: önállóan gazdálkodó szerv
Pénzforgalom/előirányzat keretszámla: van
Alaptevékenység elsődleges TEÁOR: 8411 Általános közigazgatás
Alaptevékenység szakágazata: 841105 Helyi önkormányzatok valamint többcélú kistér-
                                                ségi társulások igazgatási tevékenysége
 Adószáma: 15592121-1-07
PIR száma: 592127
KSH stat. számjele: 15592121-8411-366-07
 
Munkaszervezete: Móri Kistérségi Iroda (8060 Mór, Szent István tér 2.)
Elérhetőségei:           tel/fax    22 / 562-125;   562-126
(lásd bővebben:  www.morterseg.hu)
 
 
 
Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Név: Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132
Alapítás időpontja: 2006-09-19
Gazdálkodási jogkör: részben önálló költségvetési szerv
Pénforgalmi/előirányzat keret: van
Önálló szerv: Polgárdi Város Polgármesteri Hivatal
Alaptevékenység elsődleges TEÁOR: 3832 Hulladék újrahasznosítása
Alaptevékenység szakágazata: 383200 Hulladék újrahasznosítása
Adószám: 15592475-2-07
PIR szám: 592479
KSH stat. számjel: 15592475-3832-322-07
Elérhetőség:    tel: 22 / 576-194;    fax:   22 / 576-195
 (bővebben lásd: www.kdv.hu)
 
vissza ►
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu