Telefon: 22/410-001

Bodajk

Pályázat sífelvonó üzemeltetésre

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Bodajk, 026/2 hrsz.-ú ingatlan lesiklópálya és sífelvonó, valamint a 31/1 hrsz.-ú ingatlan, melegedő faház és parkoló 2015. szeptember 1-től kezdődő tartós bérletben történő üzemeltetésére.
2015-07-03 10:35:01

                                                                   Pályázat
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Bodajk, 026/2 hrsz.-ú ingatlan lesiklópálya és sífelvonó, valamint a 31/1 hrsz.-ú ingatlan, melegedő faház és parkoló 2015. szeptember 1-től kezdődő tartós bérletben történő üzemeltetésére. A bérleti jogviszony időtartama legalább 1, legfeljebb 5 év.
 
Pályázatot nyújthat be bármely gazdálkodó szervezet vagy személy, aki érvényes cégbírósági (bírósági) bejegyzéssel, illetve vállalkozói igazolvánnyal és vállalkozói adószámmal rendelkezik, továbbá nem áll csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárás alatt, nincs köztartozása, és erről nyilatkozik.
 
A pályázónak a pályázatban az alábbiakra kell ajánlatot tennie:
  • az ingatlan elsődlegesen sportcélra történő hasznosítása,
  • az ingatlan folyamatos rendben tartása (fűnyírás, pályakijelölés, parkoló takarítása),
  • felvonó berendezés műszaki állapotának helyreállítása, és folyamatos karbantartása,
  • melegedő épület karbantartása,
  • szakszerű üzemeltetés, vezető és kezelőszemélyzet biztosítása, a jogszabályokban előírt dokumentáció összeállítása, hatósági és statisztikai adatszolgáltatások határidős ellátása,
  • a feladatellátás időkerete, a felajánlott bérleti díj mértéke,
  • fejlesztési elképzelések, azok beillesztése a bérleti konstrukcióba,
  • egyéb, a pályázó által fontosnak ítélt információ.
A képviselő-testület a műszaki állapot helyreállításához anyagi támogatást, illetve e tevékenységhez illeszkedő pályázaton való részvételhez szükséges szakmai-pénzügyi segítséget nyújt.

A pályázatok beérkezési határideje: 2015. július 25-én 16 00 óra
Pályázat benyújtás helye: Bodajki Polgármesteri Hivatal, 8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Pályázat elbírálási határideje: 2015. augusztus 15.
A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető: Bodajki Polgármesteri Hivatal, 8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60., tel.,fax: 22/410-001, e-mail: bodajkpm@t-online.hu
A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22-410-001 5-ös mellék
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu