Telefon: 22/410-001

Bodajk

Tájékoztató az aktív korúak ellátását érintő változásokról

Jelentős változás, hogy 2015. március 1. napjától az aktív korúak ellátását a Móri Járási Hivatal (Mór, Szent István tér 1-2.) állapítja meg a települési jegyzők helyett.
Azonban 2015. március 5-ig a jogosultak a szokásos módon a települési jegyzőtől kapják meg az ellátást!
 
2015-03-03 10:02:48
A kérelmek továbbra is benyújthatók az helyi önkormányzat polgármesteri hivatalában, a településen ügyfélfogadást tartó járási hivatali ügysegédnél, a Móri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségén (Mór, Kodály u. 1.), a kérelmet elbíráló Móri Járási Hivatal Hatósági Osztályán (Mór, Szent István tér 1-2.), továbbá a kormányablakoknál. 
Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátástípus jelenleg a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében nem történik változás. 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is kötelesek a Móri Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével együttműködni és a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.
A támogatás havi összege továbbra is 22.800,- Ft. A támogatást a Fejér Megyei Kormányhivatal Pénzügyi Főosztálya (Székesfehérvár) folyósítja utólag minden hónap 5. napjáig a jogosult lakcímére a posta útján vagy pénzintézetnél vezetett folyószámlára.
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában már nem lesz része a szociális ellátórendszernek.
 A rendszeres szociális segély helyett egy új ellátási forma, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre. 
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra 2015. március 1. napjától az alábbi két jogcím alapján válhat jogosulttá az aktív korú személy:
-    aki a Szociális törvény alapján egészségkárosodott személynek minősül, vagyis az az aktív korú személy, aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, aki legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket, vagy aki vakok személyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
-    aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, valamint a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90 %-át (25.650,- Ft) nem haladja meg és a családnak vagyona nincs.(A kérelmező által lakott lakás nem minősül vagyonnak.)
Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra, a települési jegyzőnek hivatalból 2015. február 28. napjáig felül kell vizsgálnia. 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22-410-001 5-ös mellék
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu