Telefon: 22/410-001

Bodajk

Zengő Óvoda

 
A Bodajki Zengő Óvoda óvodavezetői pályázatára benyújtott anyag itt olvasható.
 
Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde
8053 Bodajk, Bányász ltp. 15.
Tel.: 22/581-050
Fax.: 22/ 581-051
E mail: zengoovoda@vivamail.hu
 

                     
 
Óvodánk 2016 szeptemberétől Bodajk Város Önkormányzatának fenntartásban működik, három csoporttal, melyek életkor szerint szervezettek, ebből az egyik óvoda-bölcsőde csoport.
Óvodai nevelésünk családias, derűs légkörben folyik, figyelembe veszi a gyermekek személyiségjegyeit, életkori és egyéni sajátosságait. Célunk a gyermekek harmonikus, sokoldalú fejlődésének elősegítése, hogy a szeretetteljes nevelés hatására gyermekeink az élménygazdag óvodás évek során önálló, érdeklődő, tevékeny, kiegyensúlyozott egyénekké váljanak, estleges meglévő hátrányaik csökkenjenek.  Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.
Helyi pedagógiai programunkat mi magunk írtuk. Ebben kiemelt helyet foglal el a játék, a játékba ágyazott ismeretszerzés, az egészséges életmódra nevelés, a készség és képességfejlesztés a kompetencia programcsomag által.
Heti egy alkalommal, az egyházak által szervezett ökumenikus hittan foglalkozáson vehetnek részt a jelentkező gyerekek.
 
Óvodapedagógusaink számára a szabad játék biztosítása mellett, a közösség formálásán keresztül, a tapasztalással történő képesség- és készségfejlesztésen át a hagyományőrzés és a nemzeti identitás mélyítése kiemelten fontos területek. Ezek nemcsak a mindennapok során, de az ünnepek alkalmával is megjelennek óvodásaink életében. Óvodapedagógusaink az alapképzettség mellett számos, az intézmény nevelési gyakorlatát szolgáló kiegészítő végzettséget, képzettséget birtokolnak.  Fontosnak tartjuk a folyamatos továbbképzést, önképzést, mert a változó világ követelményeinek csak így tudunk megfelelni.
 
Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásaink:
• • Logopédia
• • Gyógytestnevelés
• • Ismerkedés a népi kismesterségek alapjaival
• • Ismerkedés gyermektáncokkal
 
Nyitva tartás: 5.30 -17 óráig
 
Óvodánk családias, biztonságos légkörének megteremtéséről a 14 főből álló alkalmazotti közösség gondoskodik: 7 óvodapedagógus, 3 szakképzett dajka, 1 bölcsődei gondozó, 1 gyógypedagógiai asszisztens, 1 óvodatitkár és 1 konyhai dolgozó. Valamennyi jól képzett, kreatív, gyermekszerető, újításra hajlandó ember, akik a gyermekek érdekét figyelembe véve dolgoznak. 
Óvodánk nyitott, bármikor meglátogatható.
 
 
Dolgozóink (név, beosztás, végzettség):
Kállainé Héri Krisztina intézményvezető (főiskola, gyermektánc oktató)
Vajda Gyuláné intézményvezető-helyettes (felsőfokú óvónőképző, gyógytestnevelő)
Hajnáczkiné Miller Anikó óvodapedagógus (főiskola, népi játszóházi foglalkozásvezető)
Müllner Éva óvodapedagógus (főiskola, tanító)
Wittnerné Cojan Pamela Margit óvodapedagógus (főiskola)
Bernáthné Hitner Mónika óvodapedagógus (főiskola)
Felker Daniella óvodapedagógus (főiskola)
Horváthné Szalai Éva bölcsődei gondozó (bölcsődei gondozó, pedagógiai asszisztens, dajka szakképzettség)
Turiné Farkas Renáta pedagógiai asszisztens (gyógypedagógiai asszisztens szakképzettség)
Nagy Éva óvodatitkár 
Neubauer Mihályné dajka (dajka szakképzettség)
Neubauer Józsefné dajka (dajka szakképzettség)
Zugorné Krár Olga dajka (dajka szakképzettség)
Zaholáné Krár Melinda konyhai dolgozó
 
Szeretettel várjuk intézményünk honlapján is, az alábbi elérhetőségen:
www.zengobodajk.hu
 
Képek az ovi életéből:
 
  Családi kirándulás a Gaja völgyben       Madárijesztő és tökfesztivál   Március 15. megemlékezés az emlékműnél  Tavaszköszöntő   Táncház a 3Falu Bandával  Papírgyűjtés    Nyári élet 1.  Nyári élet 2.   Nyári élet 3.              Nagycsoportosok tűzpróbája Móron
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22/410-031
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu