Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2015. évi határozatai

A kiválasztott határozat számára kattintva a határozati kivonat PDF formátumban elérhető
 
1/2015. (I. 27.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
2/2015. (I. 27.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
3/2015. (I. 27.) a Törpe-Ovi Alapítvánnyal kötött megállapodás módosításáról
4/2015. (I. 27.) a „Háromfalu” Bástya Közhasznú Egyesület helyiséghasznosítási kérelméről
5/2015. (I. 27.) napirendről való levételről
6/2015. (I. 27.) reklámfelülethez való csatlakozásról 
7/2015. (I. 27.) reklámfelülethez való csatlakozásról 
8/2015. (I. 27.) a köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóról
9/2015. (I. 27.) az Alba Takarékszövetkezet "f.a." vagyonelemeinek értékesítésére kiírt pályázatról
10/2015. (I. 27.) az Alba Takarékszövetkezet "f.a." vagyonelemeinek értékesítésére kiírt pályázatról
11/2015. (I. 27.) a Humánügyi Bizottság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
12/2015. (I. 27.) a Gazdasági Bizottság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
13/2015. (I. 27.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról
14/2015. (I. 27.) „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje programhoz való csatlakozásról
15/2015. (I. 27.) a polgármester 2014. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatóról
16/2015. (I. 27.) a polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
17/2015. (I. 27.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
18/2015. (II. 11.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
19/2015. (II. 11.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
20/2015. (II. 11.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének megalkotásáról [módosítja 210/2015. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat]
21/2015. (II. 11.) az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
22/2015. (II. 11.) a Gazdasági Bizottság javaslatáról
23/2015. (II. 11.) a Humánügyi Bizottság javaslatáról
24/2015. (II. 11.) a Hungarian Innovation Trading Kft.-vel kötendő megállapodásról
25/2015. (II. 24.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
26/2015. (II. 24.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
27/2015. (II. 24.) a Bodajki Általános Iskola támogatásáról
28/2015. (II. 24.) a Művészetért Közalapítvány helyiséghasználati igényéről
29/2015. (II. 24.) a  közcélú vízfolyások kezeléséről
30/2015. (II. 24.) a Lila Akác Alapítvány 2014. évi költségvetési támogatás felhasználásáról
31/2015. (II. 24.) a Móri TKT költségvetési támogatásának módosításáról
32/2015. (II. 24.) a  Limbus Kkt.-val kötött szerződések módosításáról
33/2015. (II. 24.) statikai szakvélemény elkészíttetéséről 
34/2015. (II. 24.) a temető előtti árok lefedéséhez terv készítéséről
35/2015. (II. 24.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló 18/2014. (I. 28.) határozat módosításáról
36/2015. (II. 24.) a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
37/2015. (II. 24.) a 2015. évi versenysport támogatási keret felosztásáról
38/2015. (II. 24.) a társadalmi szervezetek, önszerveződő közösségek 2015. évi támogatásáról
39/2015. (II. 24.) a szervezetek 2015. évi támogatásáról
40/2015. (II. 24.) bírósági ülnökök választásáról
41/2015. (II. 24.) a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére nyújtott 2014. évi támogatás elszámolásáról
42/2015. (II. 24.) a képviselői vagyonnyilatkozatok benyújtásáról
43/2015. (II. 24.) a védőnői ellátási körzetek módosításáról [módosítja 59/2015. (III. 12.) képviselő-testületi határozat]
44/2015. (II. 24.) ifjúság-egészségügyi – védőnői feladat-ellátási megállapodás megkötéséről [módosítja 60/2015. (III. 12.) képviselő-testületi határozat]
45/2015. (II. 24.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
46/2015. (II. 24.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
47/2015. (II. 24.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
48/2015. (II. 24.) "Bodajk Díszpolgára" kitüntető cím adományozásáról
49/2015. (II. 24.) "Bodajkért Emlékérem" kitüntető cím adományozásáról
50/2015. (II. 24.) Közszolgálati Díj adományozásáról
51/2015. (II. 24.) Közegészségügyi Díj adományozásáról
52/2015. (II. 24.) Közművelődési Díj adományozásáról
53/2015. (II. 24.) Pedagógiai Díj adományozásáról
54/2015. (II. 24.) Pedagógiai Díj adományozásáról
55/2015. (II. 24.) Testnevelési és Sport Díj adományozásáról
56/2015. (II. 24.) Paksiné Rózsa Éva részére Brunszvik Teréz-díj adományozásának kezdeményezéséről
57/2015. (III. 12.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
58/2015. (III. 12.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
59/2015. (III. 12.) a védőnői ellátási körzetek módosításáról szóló 43/2015. (II. 24.) határozat módosításáról
60/2015. (III. 12.) ifjúság-egészségügyi – védőnői feladat-ellátási megállapodás megkötéséről szóló 44/2015. (II. 24.) határozat módosításáról
61/2015. (III. 12.) óvodai fenntartói jog visszavételére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadásáról
62/2015. (III. 12.) árajánlatok kéréséről
63/2015. (III. 31.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
64/2015. (III. 31.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
65/2015. (III. 31.) a Bányász ltp. 16. sz. épület üzemeltetésére kötött megállapodás felülvizsgálatáról
66/2015. (III. 31.) a Móri Borvidék TDM Egyesülethez való csatlakozásról
67/2015. (III. 31.) TDM létrehozásával kapcsolatos tájékoztatóról
68/2015. (III. 31.) települési értéktár gondozásával kapcsolatos tájékoztatásról
69/2015. (III. 31.) turisztikai kiadvány költségeihez való hozzájárulásról
70/2015. (III. 31.) a Bodajkért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
71/2015. (III. 31.) a Bodajki Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
72/2015. (III. 31.) a Zengő Óvoda működési támogatásának elfogadásáról
73/2015. (III. 31.) a Zengő Óvodában egységes óvoda-bölcsőde csoport létrehozásával kapcsolatos hozzájárulásról
74/2015. (III. 31.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
75/2015. (III. 31.) a temető mögötti terület tereprendezéséről
76/2015. (III. 31.) ingatlan bérbeadásáról
77/2015. (III. 31.) szakvélemény készítéséről 
78/2015. (III. 31.) a bodajk.hu weboldal fejlesztéséről
79/2015. (III. 31.) az önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervéről
80/2015. (III. 31.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi összesített közbeszerzési tervéről
81/2015. (III. 31.) a BAK – Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2015. évi összesített közbeszerzési tervéről
82/2015. (III. 31.) „Címerek bemutatkozása 2015” felhíváshoz való csatlakozásról
83/2015. (III. 31.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
84/2015. (III. 31.) önkormányzati közös szolidaritási alaphoz történő hozzájárulásról
85/2015. (III. 31.) konzorciumi megállapodás és vállalkozói szerződés módosításáról szóló tájékoztatóról
86/2015. (III. 31.) a 2015. évi törvényességi felügyeleti ellenőrzési munkatervről szóló tájékoztatóról
87/2015. (III. 31.) a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról
88/2015. (III. 31.) a Móri kistérségi víziközmű vagyon értékeléséről
89/2015. (III. 31.) a  Bodajk-Balinka szennyvízvagyon értékeléséről
90/2015. (III. 31.) integrált településfejlesztési stratégia elkészítéséről, árajánlatok kéréséről
91/2015. (III. 31.) ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről
92/2015. (III. 31.) ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről
93/2015. (III. 31.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
94/2015. (III. 31.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
95/2015. (III. 31.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
96/2015. (III. 31.) "Bodajkért Emlékérem" kitüntető cím adományozásáról
97/2015. (III. 31.) Takács Sándorné részére Polgármesteri Díszoklevél díj adományozásáról
98/2015. (III. 31.) Bubenik Tibor részére Polgármesteri Díszoklevél díj adományozásáról
99/2015. (III. 31.) "Bodajk Díszpolgára" kitüntető cím adományozásáról
100/2015. (IV. 9.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
101/2015. (IV. 9.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
102/2015. (IV. 9.) a Bodajki Általános Iskola támogatásáról
103/2015. (IV. 9.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2014. évi közszolgáltatói tevékenységről 
104/2015. (IV. 9.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2014. évi  részletes költségelszámolásról
105/2015. (IV. 9.) a képviselő-testület és a bizottságok tagjai kötelezettségeinek teljesítéséről
106/2015. (IV. 9.) a képviselő-testület és a bizottságok tagjai kötelezettségeinek teljesítéséről
107/2015. (IV. 9.) a polgármesteri hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározásáról
108/2015. (IV. 9.) óvodai beíratás időpontjának tudomásul vételéről
109/2015. (IV. 9.) járdafelújításról 
110/2015. (IV.28.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
111/2015. (IV.28.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
112/2015. (IV.28.) a Lila Akác Alapítvány 2014. évi feladatellátásáról és működéséről
113/2015. (IV.28.) a móri rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
114/2015. (IV.28.) a 2014/2015. évi téli hó- és síkosságmentesítési tevékenységről
115/2015. (IV.28.) labdafogó háló létesítéséről 
116/2015. (IV.28.) árajánlatok elbírálásáról 
117/2015. (IV.28.) Bodajk - Fehérvárcsurgó közös turisztikai térkép készítéséről
118/2015. (IV.28.) az önkormányzat gazdasági programjáról
119/2015. (IV.28.) települési értéktár és értéktár bizottság létrehozásáról
120/2015. (IV.28.)   a Bodajk Tv üzemeltetésére pályázat kiírásáról
121/2015. (IV.28.) a vasútállomási lakások vízellátásáról [hatályon kívül helyezte 69/2016. (III. 9.) képviselő-testületi határozat]
122/2015. (IV.28.) a vasútállomási lakások vízellátásával kapcsolatos tervről
123/2015. (IV.28.) ingatlanok megvásárlásáról
124/2015. (IV.28.) a BAK Kft. alapító okirata jóváhagyásáról
125/2015. (IV.28.) Mór Városi Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelettervezet véleményezéséről
126/2015. (IV.28.) járdaépítés kivitelezőjének kiválasztásáról
127/2015. (IV.28.) járdafelújítás műszaki ellenőrének kiválasztására
128/2015. (IV.28.) nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásáról
129/2015. (IV.28.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
130/2015. (IV.28.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
131/2016. (V. 14.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
132/2015. (V. 14.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
133/2015. (V. 14.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
134/2015. (V. 14.) Horváth István kérelméről
135/2015. (V. 14.) köztéri szobor létesítéséről
136/2015. (V. 26.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
137/2015. (V. 26.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
138/2015. (V. 26.) a BAK Kft. 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
139/2015. (V. 26.) a Művészetért Közalapítvány Alapító Okirata módosításáról
140/2015. (V. 26.) mobilszínpad használatba adásáról
141/2015. (V. 26.) a Bodajki Tollaslabda Sportegyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
142/2015. (V. 26.) a fogorvosi szolgálat 2014. évi működéséről szóló tájékoztatóról
143/2015. (V. 26.) a „Bodajki Egészségügy Fejlesztéséért Közalapítvány” 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
144/2015. (V. 26.) értékbecslő megbízásáról
145/2015. (V. 26.) ingatlan értékesítéséről 
146/2015. (V. 26.) a könyvtár nyitvatartási idejének meghatározásáról
147/2015. (V. 26.) a Vörösmarty Mihály Könyvtár által a KSZR-ben végzett2014. évi tevékenységről szóló tájékoztatóról
148/2015. (V. 26.) az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatásának jóváhagyásáról
149/2015. (V. 26.) a 2014. évi éves ellenőrzési jelentés, valamint a 2014. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
150/2015. (V. 26.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról
151/2015. (V. 26.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
152/2015. (V. 26.) Bodajk Város Önkormányzat 2015. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
153/2015. (V. 26.) a Jobb Otthon Alapítvány 2014. évi feladatellátásáról 
154/2015. (V. 26.) a Bodajk Sportegyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
155/2015. (V. 26.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről
156/2015. (V. 26.) Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemének megvalósításáról
157/2015. (V. 26.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
158/2015. (V. 26.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
159/2015. (V. 26.) a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
160/2015. (V. 26.) Mór Városi Önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendelettervezetéről szóló tájékoztatóról
161/2015. (V. 26.) az Alba Takarékszövetkezet "f.a." vagyonelemeinek értékesítésére kiírt pályázatról
162/2015. (V. 26.) az Alba Takarékszövetkezet "f.a." vagyonelemeinek értékesítésére kiírt pályázatról
163/2015. (V. 26.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
164/2015. (V. 26.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
165/2015. (V. 26.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
166/2015. (V. 26.) Gajavölgy és Bakonyalja TDM Szervezet létrehozásáról
167/2015. (V. 26.) „Egy csipet Magyarország” pályázathoz való csatlakozásról
168/2015. (V. 26.) Horváth István kérelméről
169/2015. (V. 26.) pályázat benyújtásáról
170/2015. (VI. 5.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
171/2015. (VI. 5.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
172/2015. (VI. 5.) Horváth István kérelméről
173/2015. (VI. 5.) sportfejlesztési koncepció elfogadásáról
174/2015. (VI. 5.) az Egészségház felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
175/2015. (VI. 5.) az Arany János utca útburkolat felújítására pályázat benyújtásáról
176/2015. (VI. 5.) műfüves pálya kialakítására pályázat benyújtásáról
177/2015. (VI. 5.) pályázatíró megbízásáról
178/2015. (VI. 5.) a Petőfi u. 39. számú ingatlan meghatározott helyiségei hasznosítására
179/2015. (VI. 5.) a Bodajkért Közalapítvány Alapító Okirata módosításáról
180/2015. (VI. 5.) a "Közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Móri kistérségben" című pályázathoz szükségeas önerő többletköltségének biztosításáról
181/2015. (VI. 15.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
182/2015. (VI. 15.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
183/2015. (VI. 15.) a Gaja-völgy Egyesület támogatásáról visszavonta 5/2016. (I. 26.) képviselő-testületi határozat
184/2015. (VI. 15.) közcélú beruházásról
185/2015. (VI. 15.) a temető előtti árok egy szakaszának lefedéséről
186/2015. (VI. 15.)  nyilatkozatról a 3000 főt meghaladó települési önkormányzatok számára a nemzeti köznevelésről szoló 2011. évi CXC. törvény 76. § (4) bekezdése alapján
187/2015. (VI. 23) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
188/2015. (VI. 23) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
189/2015. (VI. 23) közművelődési pályázat benyújtásáról
190/2015. (VI. 30.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
191/2015. (VI. 30.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
192/2015. (VI. 30.) a kollégium használatba adási szerződéséről
193/2015. (VI. 30.) a kollégium használatba adási szerződéséről
194/2015. (VI. 30.) a Bányász ltp. 16. számú ingatlan használatba adásáról
195/2015. (VI. 30.) közcélú beruházásról
196/2015. (VI. 30.) közcélú beruházás megvalósításáról
197/2015. (VI. 30.) Vörösmarty utca vízrendezéséről
198/2015. (VI. 30.) közcélú beruházáshoz műszaki ellenőr kiválasztásához
199/2015. (VI. 30.) a temető előtti árok egy szakaszának lefedéséről
200/2015. (VI. 30.) a temető előtti árok egy szakaszának lefedéséhez műszaki ellenőr kiválasztásához
201/2015. (VI. 30.) a Bodajkért Közalapítvány által megvalósított pályázatokról szóló beszámolóról
202/2015. (VI. 30.) a Bodajki Sakk Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
203/2015. (VI. 30.) a Petőfi u. 39. számú ingatlan meghatározott helyisége hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról
204/2015. (VI. 30.) a Bodajk TV üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról
205/2015. (VI. 30.) a Bányász lakótelep B épület Társasház támogatásáról
206/2015. (VI. 30.) a Zengő Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról
207/2015. (VI. 30.) a 268 hrsz-ú árok rekonstrukciójáról
208/2015. (VI. 30.) a Bodajki Értéktár Bizottságba további tagok megválasztásáról
209/2015. (VI. 30.) a 297 hrsz ingatlan értékesítéséről
210/2015. (VI. 30.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló 20/2015. (II. 11.) határozat módosításáról
211/2015. (VI. 30.) az Ereszvényben lévő ingatlanok megvásárlásáról
212/2015. (VI. 30.) a Fejér Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya által lefolytatott ellenőrzésről szóló tájékoztatóról 
213/2015. (VI. 30.) Mór Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája véleményezéséről
214/2015. (VI. 30.) a 87/2015. (III. 31.) határozat felülvizsgálatáról
215/2015. (VI. 30.) a Pekido Kft.-vel kötött bérleti szerződés megszüntetéséről
216/2015. (VI. 30.)  az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóról
217/2015. (VI. 30.) a sípálya és sífelvonó üzemeltetésével kapcsolatos teendőkről
218/2015. (VI. 30.) a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének támogatásáról
219/2015. (VI. 30.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal épülete villámvédelmi rendszerének átépítéséről
220/2015. (VI. 30.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
221/2015. (VI. 30.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
222/2015. (VI. 30.) a beregrákosi Diakóniai Koordinációs Bizottság támogatásáról
223/2015. (VI. 30.) támogató nyilatkozat elfogadásáról
224/2015. (VI. 30.) a partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadásáról
225/2015. (VI. 30.) a Bodajk – Fehérvárcsurgó Malomcsatorna egy szakaszának rendezéséről
226/2015. (VII. 3.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
227/2015. (VII. 3.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
228/2015. (VII. 16.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
229/2015. (VII. 16.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
230/2015. (VII. 16.) a Jobb Otthon Alapítvány helyzetéről szóló tájékoztatóról
231/2015. (VII. 16.) a Tanácskozó terem bérbeadásáról
232/2015. (VII. 16.) információs tábla kihelyezéséről
233/2015. (VII. 16.) a tófürdő kútjának megszüntetéséről
234/2015. (VII. 16.) a tó vízminőségének javításáról
235/2015. (VII. 16.) a tó vízminőségének javításáról
236/2015. (VII. 30.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
237/2015. (VII. 30.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
238/2015. (VII. 30.) Horváth István kérelméről
239/2015. (VII. 30.) a Jobb Otthon Alapítvány írásbeli beszámolójáról szóló tájékoztatóról
240/2015. (VII. 30.) a Petőfi S. u. 39. számú ingatlan meghatározott helyiségei hasznosítására kötött szerződés módosításáról
241/2015. (VII. 30.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törény (a továbbiakban Nkt.) 74. § (6) bekezdése alapján meghozott döntésről
242/2015. (VII. 30.) a FEJÉRVÍZ Zrt. megbízásáról
243/2015. (VII. 30.) a 2016 – 2030. évi GFT rendezési tervvel, illetve vízgyűjtő-gazdálkodási tervvel való összhangjáról
244/2015. (VII. 30.) Bodajk – Balinka szennyvízrendszer 2016 - 2030. évi felújítási és pótlási tervéről
245/2015. (VII. 30.) Bodajk – Balinka szennyvízrendszer 2016- 2030. évi beruházási tervéről
246/2015. (VII. 30.) Bodajk – Balinka szennyvízrendszer Gördülő Fejlesztési Tervéhez forrás biztosításáról
247/2015. (VII. 30.) a FEJÉRVÍZ Zrt. GFT-vel kapcsolatos megbízásáról
248/2015. (VII. 30.) Mór Kistérségi Vízmű GFT. területrendezési tervvel és vízgyűjtő-gazdálkodási tervvel való összhangjáról
249/2015. (VII. 30.) Mór Kistérségi Vízmű 2016 – 2030. évi GFT. felújítási és pótlási tervéről 
250/2015. (VII. 30.) Mór Kistérségi Vízmű 2016 – 2030. évi GFT. beruházási tervéről 
251/2015. (VII. 30.) Mór Kistérségi Vízmű víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervéhez forrás biztosításáról
252/2015. (VII. 30.) a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1141-1/2015. számú javaslatának megtárgyalásáról
253/2015. (VII. 30.) a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/139-1/2015.  számú javaslatának megtárgyalásáról
254/2015. (VII. 30.) a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló rendelettervezetről
255/2015. (VII. 30.) a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló rendelettervezetről
256/2015. (VII. 30.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelettervezetről
257/2015. (VII. 30.) a bodajki 1415 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
258/2015. (VII. 30.) a bodajki 1416 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
259/2015. (VII. 30.) a bodajki 1416 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
260/2015. (VII. 30.) a bodajki 1417 hrsz-ú ingatlan térítés nélkül átadásának elfogadásáról
261/2015. (VII. 30.) az Ady E. utca egy szakaszának vízelvezetéséről
262/2015. (VIII. 31.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról  
263/2015. (VIII. 31.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
264/2015. (VIII. 31.) bölcsődés gyermekek étkezési normaköltségének megállapítására
265/2015. (VIII. 31.) a Petőfi Sándor utcai járdaépítés többletköltségeiről szóló tájékoztatóról
266/2015. (VIII. 31.) a temető előtti ároklefedési munka kivitelezői szerződésének módosításáról
267/2015. (VIII. 31.) a temető előtti ároklefedés többletmunkáiról
268/2015. (VIII. 31.) a Vörösmarty utca vízrendezésére kötött vállalkozói szerződés módosításáról  
269/2015. (VIII. 31.) az állati eredetű melléktermék elszállításáról és kezeléséről 
270/2015. (VIII. 31.) a kóbor állatok befogására vonatkozó feladatellátási szerződésről
271/2015. (VIII. 31.) köztéri szobor létesítéséhez szükséges önrész biztosításáról
272/2015. (VIII. 31.) az Alba Takarékszövetkezet "f.a." vagyonelemeinek értékesítésére kiírt pályázatról
273/2015. (IX. 29.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
274/2015. (IX. 29.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
275/2015. (IX. 29.) Topa Attila Humánügyi Bizottság tagja megválasztásáról
276/2015. (IX. 29.) a Zengő Óvoda 2014/2015. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolóról
277/2015. (IX. 29.) a Zengő Óvoda 2015. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
278/2015. (IX. 29.) Turi Krisztián képviselő döntéshozatalból való kizárásról
279/2015. (IX. 29.) köznevelési feladat átadás-átvételére vonatkozó Megállapodás felmondására
280/2015. (IX. 29.) a BAK Kft. 2015. I. féléves gazdálkodásáról
281/2015. (IX. 29.) a BAK Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról
282/2015. (IX. 29.) feladatellátási szerződés módosításáról
283/2015. (IX. 29.) a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
284/2015. (IX. 29.) a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
285/2015. (IX. 29.) Fehér István kérelméről
286/2015. (IX. 29.) Fehér István kérelméről
287/2015. (IX. 29.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal épülete villámvédelmi rendszerének átépítésére kivitelező kiválasztásáról
288/2015. (IX. 29.)
a Jobb Otthon Alapítvány helyzetéről szóló tájékoztatóról
289/2015. (IX. 29.) Nagy Ferenc képviselő döntéshozatalból való kizárásról
290/2015. (IX. 29.) a 121 hrsz-ú ingatlan bérbe adásáról
291/2015. (IX. 29.) az 1416 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
292/2015. (IX. 29.) az 511/39 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
293/2015. (IX. 29.) a 268 hrsz-ú árok rekonstrukció kivitelezőjéről
294/2015. (IX. 29.) a tó melletti terület vízelvezetéséről
295/2015. (IX. 29.) a kóbor állatok befogására vonatkozó feladat ellátásáról
296/2015. (IX. 29.) a belső ellenőrzési feladat ellátásáról
297/2015. (IX. 29.) a sípálya és sífelvonó üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról
298/2015. (IX. 29.) a sípálya és a sífelvonó további üzemeltetéséről
299/2015. (IX. 29.) Sóhajda Anikó Arany János Tehetséggondozó Programban való támogatásáról
300/2015. (IX. 29.) Góman Karolin Arany János Tehetséggondozó Programban való támogatásáról
301/2015. (IX. 29.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról
302/2015. (IX. 29.) Erasmus Programban való részvétel támogatására
303/2015. (IX. 29.) szociális célú tűzifa támogatásról
304/2015. (IX. 29.) téli hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátásáról
305/2015. (IX. 29.) közmeghallgatás meghirdetéséről
306/2015. (IX. 29.) a Bodajk Sportegyesület bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeiről szóló beszámolóról
307/2015. (IX. 29.) a gyermekétkeztetési támogatás igénylésének ellenőrzéséről
308/2015. (IX. 29.) az Állami Számvevőszék utóellenőrzéséről
309/2015. (IX. 29.) illetékellenőrzésről szóló tájékoztatóról
310/2015. (IX. 29.) Horváth István panaszáról szóló tájékoztatóról
311/2015. (IX. 29.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
312/2015. (IX. 29.) Bodajk Város Önkormányzat 2015. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
313/2015. (IX. 29.) a Vörösmarty utcai vízrendezéséről szóló tájékoztatóról
314/2015. (IX. 29.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
315/2015. (IX. 29.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
316/2015. (X. 6.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
317/2015. (X. 6.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
318/2015. (X. 6.) járdafelújításról
319/2015. (X. 6.) járdafelújítás műszaki ellenőrének kiválasztásáról
320/2015. (X. 6.) a Jobb Otthon Alapítvány helyzetéről szóló tájékoztatóról
321/2015. (X. 6.) előzetes szándéknyilatkozatról
322/2015. (X. 6.) a Bodajk, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti Társasház költségeiről
323/2015. (X. 27.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
324/2015. (X. 27.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
325/2015. (X. 27.) a polgármester tájékoztatójának elfogadásáról
326/2015. (X. 27.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
327/2015. (X. 27.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
328/2015. (X. 27.) a Művészetért Közalapítvány 2014/2015. tanévi tevékenységéről szóló beszámolóról
329/2015. (X. 27.) a Művészetért Közalapítvány helyiség igényéről
330/2015. (X. 27.) a Lila Akác Alapítvánnyal kötött  megállapodásról
331/2015. (X. 27.) a Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája által igényelt udvar használatáról
332/2015. (X. 27.) téli hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról
333/2015. (X. 27.) napirendről való levételről
334/2015. (X. 27.) a Bodajk Sportegyesülettel kötött bérleti szerződés módosításáról
335/2015. (X. 27.) a bodajki 511/39 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
336/2015. (X. 27.) a 2016. évi ellenőrzési tervről [hatályon kívül helyezte 133/2016. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat]
337/2015. (X. 27.)  pályázat kiírásáról az I. számú védőnői körzet védőnői munkakörére 
338/2015. (X. 27.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
339/2015. (X. 27.) a BAK Kft. Felügyelőbizottsága tagjának kijelölésére
340/2015. (X. 27.) városközponti területek fejlesztési tanulmánytervének készítéséről
341/2015. (X. 27.) a 2015. évi Mária-napi búcsúi vásárról szóló tájékoztatóról
342/2015. (X. 27.) a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának, szervezeti kereteinek, ellátási szerződésének felülvizsgálatáról
343/2015. (X. 27.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
344/2016. (XI. 6.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
345/2017. (XI. 6.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
346/2018. (XI. 6.) köztéri szobor helyének meghatározásáról
347/2019. (XI. 6.) a Bodajk, Petőfi S. utca 52. szám alatti ingatlanra vonatkozó tartozásokról szóló tájékoztatóról
348/2020. (XI. 6.) a Bodajk Sportegyesület többlettámogatásáról
349/2021. (XI. 6.) a Bodajk Sportegyesület bérleti díj fizetéséről
350/2015. (XI. 24.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
351/2015. (XI. 24.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
352/2015. (XI. 24.) a BAK Kft. 2016. évi normamódosítási javaslatának és pénzforgalmi tervének jóváhagyásáról
353/2015. (XI. 24.) a bodajki 011/9 és 011/31 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról
354/2015. (XI. 24.)  a Zengő Óvoda 2015. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
355/2015. (XI. 24.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
356/2015. (XI. 24.) Bodajk Város Önkormányzat 2015. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
357/2015. (XI. 24.) a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására tett intézkedésről
358/2015. (XI. 24.) a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására tett intézkedésről
359/2015. (XI. 24.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának elfogadásáról
360/2015. (XI. 24.)  gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről
361/2015. (XI. 24.) felvételi körzet megállapításához adandó véleményről
362/2015. (XI. 24.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai Szabályzatának elfogadásáról
363/2015. (XI. 24.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi szolgáltatási díjairól
364/2015. (XI. 24.) Bodajk Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája elfogadásáról
365/2015. (XI. 24.) a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról
366/2015. (XI. 24.) a 2015. évi belső ellenőrzésről
367/2015. (XI. 24.) a sífelvonóval kapcsolatos tájékoztatóról
368/2015. (XI. 24.) Topa Attila Humánügyi Bizottság nem képviselő tagja kötelezettségeinek teljesítéséről
369/2015. (XI. 24.) a képviselő-testület tagjai tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről
370/2015. (XI. 24.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
371/2015. (XI. 24.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
372/2015. (XI. 24.) a Lila Akác Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosításáról
373/2015. (XI. 24.) bérleti jogviszony megszüntetéséről
374/2015. (XI. 24.) projekt koncepció kialakításával kapcsolatos megállapodásról 
375/2015. (XI. 24.) a bodajki I. számú védőnői körzet védőnői pályázat elbírálásáról
376/2015. (XI. 24.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
377/2015. (XI. 24.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
378/2015. (XI. 24.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
379/2015. (XI. 24.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
380/2015. (XI. 24.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
381/2015. (XI. 24.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
382/2015. (XI. 24.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
383/2015. (XI. 24.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
384/2015. (XI. 24.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
385/2015. (XI. 24.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
386/2015. (XI. 24.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
387/2015. (XI. 24.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
388/2015. (XI. 24.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
389/2015. (XI. 24.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
390/2015. (XI. 24.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
391/2015. (XI. 24.) Petrovics Ferencné részére Polgármesteri Díszoklevél díj adományozásáról
392/2015. (XII. 15) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
393/2015. (XII. 15) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
394/2015. (XII. 15) a Jobb Otthon Alapítvány helyzetéről szóló tájékoztatóról
395/2015. (XII. 15) a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról 
396/2015. (XII. 15) mezőgazdasági földút kialakításáról
397/2015. (XII. 15) köztéri szobor kivitelezői szerződésének jóváhagyásáról
398/2015. (XII. 15) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló 20/2015. (II. 11.) határozat módosításáról
399/2015. (XII. 15) a képviselő-testület 2016. évi munkatervéről
400/2015. (XII. 15) a köztemetőben alkalmazott díjak felülvizsgálatáról
401/2015. (XII. 15) a képviselő-testület 375/2015. (XI. 24.) határozatának módosításáról
402/2015. (XII. 15) közszolgáltatási díj felülvizsgálatáról
403/2015. (XII. 15) az adóztatásról szóló beszámolóról
404/2015. (XII. 15) a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok hatósági helyszíni ellenőrzéséről
405/2015. (XII. 15) a helyi környezet állapotáról szóló tájékoztatóról
406/2015. (XII. 15) a polgármester szabadságának igénybevételéről
407/2015. (XII. 15) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
408/2015. (XII. 15) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
409/2015. (XII. 15) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
410/2015. (XII. 15) Fejér Megye Közgyűlése által adományozható kitüntető díjról
411/2015. (XII. 15) Fejér Megye Közgyűlése által adományozható kitüntető díjról
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu