Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2017. évi határozatai

A képviselő-testület 2017. évi határozatai
 
A kiválasztott határozat számára kattintva a határozati kivonat PDF formátumban elérhető
 
 
1/2017. (I. 24.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
2/2017. (I. 24.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
3/2017. (I. 24.) a Bodajki Polgárőr Egyesület támogatásáról
4/2017. (I. 24.) a Bodajki Polgárőr Egyesület helyiséghasználati kérelméről
5/2017. (I. 24.) I. vis maior helyreállítás kivitelezőjének kiválasztásáról
6/2017. (I. 24.) II. vis maior helyreállítás kivitelezőjének kiválasztásáról
7/2017. (I. 24.) I. vis maior helyreállítás műszaki ellenőrének megbízásáról
8/2017. (I. 24.) II. vis maior helyreállítás műszaki ellenőrének megbízásáról
9/2017. (I. 24.) a Bányász lakótelepen parkoló kialakításáról
10/2017. (I. 24.) a világháborús emlékmű helyreállításáról
11/2017. (I. 24.) a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
12/2017. (I. 24.) Wurczinger Lóránt képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
13/2017. (I. 24.) a 353/2016. (XII. 13.) határozat hatályon kívül helyezéséről
14/2017. (I. 24.) Wurczinger Lóránt képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
15/2017. (I. 24.) Wurczinger Lóránt polgármester illetményének megállapításáról
16/2017. (I. 24.) Wurczinger Lóránt polgármester költségtérítésének megállapításáról
17/2017. (I. 24.) Dimovicsné Trádler Hajnalka képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
18/2017. (I. 24.) Dimovicsné Trádler Hajnalka alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
19/2017. (I. 24.) Nemes Ferenc alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
20/2017. (I. 24.) Dimovicsné Trádler Hajnalka alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
21/2017. (I. 24.) Nemes Ferenc alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
22/2017. (I. 31.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
23/2017. (I. 31.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
24/2017. (I. 31.) a köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóról
25/2017. (I. 31.) a Bodajki Értéktár Bizottság 2016. II. félévi munkájáról szóló beszámolóról
26/2017. (I. 31.) közszolgáltatási szerződés módosításáról
27/2017. (I. 31.) a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület névhasználat támogatásáról
28/2017. (I. 31.) a Refacsatova Kft. kérelméről
29/2017. (I. 31.) az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról  szóló rendelettervezetről
30/2017. (I. 31.) Bodajk Város Önkormányzat rendezvényeinek 2017. I. féléves tervének elfogadására
31/2017. (I. 31.) a Gazdasági Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
32/2017. (I. 31.) a Humánügyi Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
33/2017. (I. 31.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról
34/2017. (I. 31.) a 145/2016. (IV. 27.) határozat visszavonásáról
35/2017. (I. 31.) Mór Városi Önkormányzat 38/2015. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
36/2017. (I. 31.) a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról
37/2017. (I. 31.) a polgármester 2016. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatóról
38/2017. (I. 31.) a polgármester 2017. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
39/2017. (I. 31.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
40/2017. (I. 31.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
41/2017. (II. 14.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
42/2017. (II. 14.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
43/2017. (II. 14.) a Bodajki Általános Iskola támogatásáról
44/2017. (II. 14.) a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde nyári zárva tartásának meghatározásáról
45/2017. (II. 14.) az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
46/2017. (II. 14.) a környezetvédelmi alap felhasználásáról
47/2017. (II. 14.) a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde 2017. évi költségvetésének megalkotásáról [módosította a 71/2018. (III. 8.) képviselő-testületi határozat]
48/2017. (II. 14.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének megalkotásáról [módosította a 73/2018. (III. 8.) képviselő-testületi határozat]
49/2017. (II. 14.) a közvilágítás karbantartási tevékenységéről
50/2017. (II. 14.) a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos döntés meghozataláról  [hatályon kívül helyezte 93/2017. (III. 21.) képviselő-testületi határozat]
51/2017. (II. 14.) az EFOP-1.5.2 pályázaton való részvételről
52/2017. (II. 28.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
53/2017. (II. 28.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
54/2017. (II. 28.) a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde továbbképzési programjának elfogadásáról
55/2017. (II. 28.) óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
56/2017. (II. 28.) a Székesfehérvár–Komárom Déli Vasút Egyesülethez való csatlakozásról
57/2017. (II. 28.) a Bányász lakótelepen parkoló kialakításáról
58/2017. (II. 28.) a Bányász lakótelepen parkoló kialakításának műszaki ellenőri tevékenységéről
59/2017. (II. 28.) a Bányász lakótelepen parkoló kialakításáról
60/2017. (II. 28.) a Bányász lakótelep zöldterület kialakításáról
61/2017. (II. 28.) tervezési feladat elvégzéséről
62/2017. (II. 28.) járdafelújítás, építés kivitelezőjének kiválasztásáról
63/2017. (II. 28.) járdafelújítás műszaki ellenőri tevékenységéről
64/2017. (II. 28.) műszaki ellenőri tevékenységéről
65/2017. (II. 28.) napirendről való levételről
66/2017. (II. 28.) napirendről való levételről
67/2017. (II. 28.) pályázat kiírásáról az I. számú védőnői körzet védőnői munkakörére
68/2017. (II. 28.) "SONIMA" megnevezésű trafóval kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról
69/2017. (II. 28.) a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
70/2017. (II. 28.) a civil szervezetek 2017. évi támogatásáról
71/2017. (II. 28.) a 2017. évi versenysport támogatási keret felosztásáról
72/2017. (II. 28.) a Magyar Vöröskereszt karbantartási célú támogatásáról
73/2017. (II. 28.) a Magyar Vöröskereszt rendezvényének támogatásáról
74/2017. (II. 28.) a Bodajki Általános Iskola támogatásáról
75/2017. (II. 28.) a Nepomuki Szent János szobor felújításáról
76/2017. (II. 28.) közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról
77/2017. (II. 28.) támogató nyilatkozat kiadásáról
78/2017. (II. 28.) a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló tájékoztatóról
79/2017. (II. 28.) a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére nyújtott 2016. évi támogatás elszámolásáról
80/2017. (II. 28.) a képviselő-testület és a bizottságok tagjai kötelezettségeinek teljesítéséről
81/2017. (II. 28.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
82/2017. (II. 28.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
83/2017. (III.16.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
84/2017. (III.16.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
85/2017. (III.16.) járdafelújítás kivitelezőjének kiválasztásáról
86/2017. (III.16.) járdafelújítás műszaki ellenőri tevékenységéről
87/2017. (III.16.) műszaki ellenőri tevékenységéről
88/2017. (III.16.) a Művészetért Közalapítvány Alapító Okirata XVII. számú módosításáról
89/2017. (III.16.) napirendről való levételről
90/2017. (III. 21.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
91/2017. (III. 21.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
92/2017. (III. 21.) az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának jóváhagyásáról
93/2017. (III. 21.) közbeszerzés megindításáról
94/2017. (III. 21.) az önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervéről
95/2017. (III. 28.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
96/2017. (III. 28.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
97/2017. (III. 28.) a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület helyiséghasználati kérelméről
98/2017. (III. 28.) gépjármű üzemben tartási kérelméről
99/2017. (III. 28.) a Bodajkért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
100/2017. (III. 28.) a Bodajk Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
101/2017. (III. 28.) a Lila Akác Alapítvány 2016. évi feladatellátásról, működéséről és költségvetési támogatás felhasználásáról
102/2017. (III. 28.) Bodajk Város Önkormányzat és a Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány között fennálló szerződések módosításáról
103/2017. (III. 28.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. évi összesített közbeszerzési tervéről
104/2017. (III. 28.) a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde 2017. évi összesített közbeszerzési tervéről
105/2017. (III. 28.) a BAK – Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2017. évi összesített közbeszerzési tervéről
106/2017. (III. 28.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
107/2017. (III. 28.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
108/2017. (III. 28.) megbízási szerződés módosításáról
109/2017. (III. 28.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
110/2017. (III. 28.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
111/2017. (III. 28.) Halász Lajosné részére a Köz Szolgálatáért Érdemjel kitüntető cím adományozásáról
112/2017. (III. 28.) "Bodajk Díszpolgára" kitüntető cím adományozásáról
113/2017. (III. 28.) "Bodajkért Emlékérem" kitüntető cím adományozásáról
114/2017. (III. 28.) Közegészségügyi Díj adományozásáról
115/2017. (III. 28.) Közművelődési Díj adományozásáról
116/2017. (III. 28.) Pedagógiai Díj adományozásáról
117/2017. (III. 28.) Testnevelési és Sport Díj adományozásáról
118/2017. (III. 28.) Polgármesteri Díszoklevél Díj adományozásáról
119/2017. (III. 28.) Közszolgálati Díj adományozásáról
120/2017. (IV. 5.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
121/2017. (IV. 5.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
122/ 2017. (IV. 5.) a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okirata módosításáról
123/2017. (IV. 5.) a Bodajki Zengő Óvoda óvodaigazgatói beosztásának ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételére [módosítja 145/2017. (IV. 25.) képviselő-testületi határozat]
124/2017. (IV. 5.) a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde vezetői feladatainak ellátására vonatkozó megbízásról szóló 159/2016. (V. 24.) határozat módosításáról
125/2017. (IV. 5.) a II. vis maior kivitelezésére vonatkozó szerződés módosításáról
126/2017. (IV. 5.) kivitelező kiválasztásáról
127/2017. (IV. 5.) műszaki ellenőr kiválasztásáról
128/2017. (IV. 25.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
129/2017. (IV. 25.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
130/2017. (IV. 25.) településképi arculati kézikönyv és telepképi rendelet készítéséről
131/2017. (IV. 25.) a Móri Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
132/2017. (IV. 25.) a Bodajki Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
133/2017. (IV. 25.) a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
134/2017. (IV. 25.) napirendről való levételről
135/2017. (IV. 25.) a MTKT Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjainak véleményezéséről
136/2017. (IV. 25.) "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" című pályázat benyújtásáról
137/2017. (IV. 25.) ingatlan átsorolásról
138/2017. (IV. 25.) az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról
139/2017. (IV. 25.) nyilatkozat kiadásáról
140/2017. (IV. 25.) a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról
141/2017. (IV. 25.) védőnői pályázat elbírálásáról
142/2017. (IV. 25.) pályázat kiírásáról az I. számú védőnői körzet védőnői munkakörére
143/2017. (IV. 25.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2016. évi közszolgáltatói tevékenységről 
144/2017. (IV. 25.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2016. évi  részletes költségelszámolásról
145/2017. (IV. 25.) a 123/2017. (IV. 5.) határozat módosításáról
146/2017. (IV. 25.) a Tófürdő állagmegóvásával kapcsolatos vizsgálatokról
147/2017. (IV. 25.) a II. vis maior munkálatok műszaki ellenőri tevékenységére vonatkozó szerződés módosításáról
148/2017. (IV. 25.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
149/2017. (IV. 25.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
150/2017. (V. 10.)  jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
151/2017. (V. 10.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
152/2017. (V. 10.) a Bodajki Általános Iskola intézményvezetői megbízással összefüggő véleményezéséről 
153/2017. (V. 10.) a Bodajki Általános Iskola intézményvezetői megbízással összefüggő véleményezéséről 
154/2017. (V. 10.) fotovoltaikus – erőmű megvalósíthatóságáról
155/2017. (V. 10.) a Tófürdő állapotfelmérő vizsgálatairól
156/2017. (V. 10.) földvásárlási kérelemről
157/2017. (V. 10.) az Alba Takarékszövetkezet "f.a." vagyonelemeinek értékesítésére kiírt pályázatban való részvételről
158/2017. (V. 10.) Bodajk jelképeinek megjelentetéséről
159/2017. (V. 23.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
160/2017. (V. 23.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
161/2017. (V. 23.) a Bodajki Zengő Óvodában indítható csoportok számának meghatározásáról
162/2017. (V. 23) egyeztetésre történő felhatalmazásról [kiegészíti a 240/2017. (VIII. 14.) képviselő-testületi határozat]
163/2017. (V. 23.) bérleti szerződés elfogadásáról
164/2017. (V. 23.) bérleti szerződés megszüntetéséről
165/2017. (V. 30.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
166/2017. (V. 30.)  a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
167/2017. (V. 30.) ingatlan vásárlásáról
168/2017. (V. 30.) a BAK Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
169/2017. (V. 30.) a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
170/2017. (V. 30.) térfigyelő kamerarendszer bővítéséről
171/2017. (V. 30.) a Jobb Otthon Alapítvány 2016. évi feladatellátásáról szóló beszámolóról
172/2017. (V. 30.) a fogorvosi szolgálat 2016. évi működéséről szóló tájékoztatóról
173/2017. (V. 30.) a környezetvédelmi alap 2016. évi felhasználásáról
174/2017. (V. 30.) az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatásának jóváhagyásáról
175/2017. (V. 30.) a 2016. évi ellenőrzési jelentés, valamint a 2016. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
176/2017. (V. 30.) a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi költségvetéséről szóló 276/2016. (X.18) határozat módosításáról
177/2017. (V. 30.) a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról
178/2017. (V. 30.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló 42/2016. (II. 11.) határozat módosításáról
179/2017. (V. 30.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról
180/2017. (V. 30.) a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatáról
181/2017. (V. 30.) a Tómalom épület használatbavételi szerződésének megszüntetéséről
182/2017. (V. 30.) világháborús emlékmű felújításához szükséges önrész biztosításáról
183/2017. (V. 30.) a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
184/2017. (V. 30.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről
185/2017. (V. 30.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
186/2017. (V. 30.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
187/2017. (V. 30.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
188/2017. (V. 30.) a Vörösmarty Mihály Könyvtár által a KSZR-ben végzett 2016. évi tevékenységről szóló tájékoztatóról
189/2017. (V. 30.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
190/2017. (V. 30.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
191/2017. (VI. 20.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
192/2017. (VI. 20.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
193/2017. (VI. 20.) a Tóval kapcsolatos statikusi szakértői véleményről
194/2017. (VI. 20.) a Tó medrének helyreállításáról
195/2017. (VI. 27.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
196/2017. (VI. 27.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
197/2017. (VI. 27.) felújítási munkáról
198/2017. (VI.27.) a BAK Kft. ügyvezetőjének kijelöléséről
199/2017. (VI. 27.) a BAK Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
200/2017. (VI. 27.) a BAK Kft. ügyvezetőjének kijelöléséről
201/2017. (VI. 27.) a BAK Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
202/2017. (VI. 27.) térfigyelő kamerarendszer bővítéséről
203/2017. (VI. 27.) a világháborús emlékmű kivitelezőjének kiválasztásáról
204/2017. (VI. 27.) Horváth István kérelméről
205/2017 (VI. 27). Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozásról
206/2017. (VI. 27.) út tulajdonjogának átadásáról
207/2017. (VI. 27.) a Bodajki Értéktár Bizottság 2017. I. félévi munkájáról szóló beszámolóról
208/2017. (VI. 27.) a Bodajki Tollaslabda Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
209/2017. (VI. 27.) a Bodajki Sakk Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
210/2017. (VI.27.) a településrendezési terv készítésére vonatkozó megbízási szerződés módosításáról
211/2017. (VI. 27.) a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására tett intézkedésről
212/2017. (VI. 27.) az egészségügyi alapellátásról
213/2017. (VI. 27.) Sóhajda Anikó Arany János Tehetséggondozó Programban való támogatásról
214/2017. (VI. 27.) a tanácskozó terem bérbeadásáról
215/2017. (VI. 27.) az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóról
216/2017. (VI. 27.) a TOP pályázatok támogatói szerződéseinek aláírásáról
217/2017. (VI. 27.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
218/2017. (VI. 27.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
219/2017. (VI. 30.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
220/2017. (VI. 30.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
221/2017. (VII. 19.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
222/2017. (VII. 19.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
223/2017. (VII. 19.) együttműködési megállapodás megkötéséről
224/2017. (VII. 19.) kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról
225/2017. (VII. 19.) településrendezési eszközök tervezésével kapcsolatos megbízásról
226/2017. (VII. 19.) a Bodajk Sportegyesület többlettámogatásáról
227/2017. (VII. 19.) Fehérvárcsurgó településrendezési eszközeinek véleményezéséről
228/2017. (VII. 19.) konzorciumi együttműködési megállapodásról
229/2017. (VII. 19.) a közcélú közvilágítási használati szerződés jóváhagyásáról
230/2017. (VII. 19.) az önkormányzat villamosenergia szerződéséről
231/2017. (VII. 19.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal villamosenergia szerződéséről
232/2017. (VII. 19.) az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatásáról
233/2017. (VIII. 14.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
234/2017. (VIII. 14.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról 
235/2017. (VIII. 14.) a Bodajki Zengő Óvoda intézményvezetőjének megbízásáról
236/2017. (VIII. 14.) a bodajki I. számú védőnői körzet pályázatának elbírálásáról
237/2017. (VIII. 14.) Török Bálint kérelméről
238/2017. (VIII. 14.) kátyúzási feladatok kivitelezéséről
239/2017. (VIII. 14.) a Tó medrének helyreállításáról
240/2017. (VIII. 14.) szerződések megszüntetéséről
241/2017. (VIII. 14.) világháborús emlékmű helyreállítására vonatkozó szerződés [visszavonta a 289/2017. (IX. 26.) képviselő-testületi határozat]
242/2017. (VIII. 14.) szociális célú tűzifa támogatásról
243/2017. (VIII. 14.)  a I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV (21-18254-1-002-00-05) elnevezésű víziközmű rendszer 2018 – 2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
244/2017. (VIII. 14.) a I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű víziközmű rendszer 2018 – 2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
245/2017. (VIII. 14.) az Európa a polgárokért – Testvérváros-program című pályázaton való részvételről
246/2017. (VIII. 29.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
247/2017. (VIII. 29.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
248/2017. (VIII. 29.) további egyeztetésről
249/2017. (VIII. 29.) a TOP-4.1.1-15 pályázattal kapcsolatos döntés meghozataláról
250/2017. (VIII. 29.) a TOP-4.2.1-15 pályázattal kapcsolatos döntés meghozataláról
251/2017. (VIII. 29.) a VP-6-7.4.1.1-16 pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról
252/2017. (VIII.29.) az Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület támogatásáról
253/2017. (VIII. 29.) a testvérvárosi látogatás költségeinek biztosításáról
254/2017. (IX. 19.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
255/2017. (IX. 19.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
256/2017. (IX. 19.) vis maior pályázat benyújtásához önrész biztosításáról  [módosította a 102/2018. (III. 27.) képviselő-testületi határozat]
257/2017. (IX. 19.) Bodajk város településszerkezeti terv módosításáról
258/2017. (IX. 19.) véleményezési szakasz lezárásáról
259/2017. (IX. 19.) a TOP-4.2.1-15 pályázattal kapcsolatos értékesítő kiválasztásáról
260/2017. (IX. 19.) a 120/2016. (IV. 19) határozat módosításáról   [hatályon kívül helyezte a 233/2018. (VIII. 28.) képviselő-testületi határozat]
261/2017. (IX. 19.) VP-6-7.4.1.1-16 jelű pályázathoz kapcsolatos döntés meghozataláról
262/2017. (IX. 19.) közbeszerzés megindításáról
263/2017. (IX. 19.) az önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
264/2017. (IX. 19.) polgármesteri felhatalmazásról
265/2017. (IX. 19.) közbeszerzési ajánlattevőkről
266/2017. (IX. 19.) közbeszerzési dokumentáció jóváhagyásáról
267/2017. (IX. 19.) a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról
268/2017. (IX. 26.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
269/2017. (IX. 26.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
270/2017. (IX. 26.) a Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatásáról
271/2017. (IX. 26.) ingatlan vásárlásáról
272/2017. (IX. 26.) a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016/2017. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolóról
273/2017. (IX. 26.)  a BAK Kft. 2017. I. féléves gazdálkodásáról
274/2017. (IX. 26.) a BAK Kft. volt ügyvezetőjének jutalmazásáról
275/2017. (IX. 26.) a Bodajk Sportegyesület bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeiről szóló beszámolóról
276/2017. (IX. 26.) Bodajk TV szolgáltatási lehetőségeinek fejlesztéséről
277/2017. (IX. 26.) megállapodás megkötéséről
278/2017. (IX. 26.) közlekedési rend felülvizsgálatáról és megváltoztatásáról
279/2017. (IX. 26.) a polgármester felhatalmazásáról
280/2017. (IX. 26.) a Művészetért Közalapítvány helyiséghasználati igényéről
281/2017. (IX. 26.) napirendről való levételről
282/2017. (IX. 26.) téli hó-és síkosságmentesítési feladatok ellátásáról
283/2017. (IX. 26.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához való csatlakozásról
284/2017. (IX. 26.) közmeghallgatás meghirdetéséről
285/2017. (IX. 26.) a 2017. évi belső ellenőrzésről
286/2017. (IX. 26.) felvételi körzet megállapításához adandó véleményről
287/2017. (IX. 26.) haszonbérleti szerződés megszüntetéséről [visszavonta a 5/2018. (I. 10.) képviselő-testületi határozat]
288/2017. (IX. 26.) támogatói szándéknyilatkozat kiadásáról
289/2017. (IX. 26.) a 241/2017. (VIII. 14.) határozat visszavonásáról
290/2017. (IX. 26.) Bodajk Város Önkormányzat és a "Jobb Otthon" Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány között fennálló ellátási szerződés és ingatlan üzemeltetési megállapodás felmondásáról
291/2017. (IX. 26.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
292/2017. (IX. 26.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
293/2017. (X. 10.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
294/2017. (X. 10.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
295/2017. (X. 10.) a "Bodajki Egészségügy Fejlesztéséért" Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetéséről [visszavonta a 265/2018. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat]
296/2017. (X. 10.) törvényességi ellenőrzés kezdeményezéséről
297/2017. (X. 10.) a TOP-4.1.1-15 pályázattal kapcsolatos vállalkozó kiválasztásáról [módosította a 168/2019. (V. 28.) képviselő-testületi határozat]
298/2017. (X. 10.) a TOP-4.1.1-15 pályázattal kapcsolatos önrész biztosításáról [módosította a 169/2019. (V. 28.) képviselő-testületi határozat]
299/2017. (X. 10.) a "Berek utca és a Vörösmarty utca felújítása Bodajk Városban" tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról
300/2017. (X. 10.) a VP-6-7.4.1.1 kódszámú pályázat beszerzésének érvénytelenítéséről
301/2017. (X. 10.) Bodajk, Berek utca és Vörösmarty utca útfelújításával kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenységről
302/2017. (X. 30.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
303/2017. (X. 30.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
304/2017. (X. 30.) az önkormányzati évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatóról
305/2017. (X. 30.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
306/2017. (X. 30.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
307/2017. (X. 30.) a Művészetért Közalapítvány 2016/2017. tanévi tevékenységéről szóló beszámolóról
308/2017. (X. 30.) téli hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról
309/2017. (X. 30.) az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról
310/2017. (X. 30.) a bölcsődei feladatok kötelező ellátásáról
311/2017. (X. 30.) a VP-6-7.4.1.1-16 pályázattal kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátásáról
312/2017. (X. 30.) véleményezési szakasz lezárásáról
313/2017. (X. 30.) a 2018. évi ellenőrzési tervről
314/2017. (X. 30.) a TOP-1.1.1-15 pályázat támogatási szerződésének jóváhagyásáról
315/2017. (X. 30.) a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatáról
316/2017. (X. 30.) az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló beszámolóról
317/2017. (X. 30.) a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzésről
318/2017. (X. 30) a köztemető 2017. évi hatósági ellenőrzéséről
319/2017. (X. 30.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
320/2017. (X. 30.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
321/2017. (X. 30.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás módosításáról
322/2017. (XI. 7.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
323/2017. (XI. 7.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
324/2017. (XI. 7.) a BAK Kft. ügyvezetőjének kijelöléséről
325/2017. (XI. 7.) a BAK Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
326/2017. (XI. 7.) gépjármű átadásáról és használati megállapodásról
327/2017. (XI. 7.) a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola helyiséghasználati igényéről
328/2017. (XI. 7.) a Bakony Shotokan Dojo SE helyiséghasználati igényéről
329/2017. (XI. 7.) a GINOP 3.3.1 számú pályázaton való részvételről
330/2017. (XI. 7.) a Jobb Otthon Alapítvány által kezdeményezett egyeztetésről
331/2017. (XI. 7.) a TOP 4.1.1-15-ös pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásáról
332/2017. (XI. 21.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
333/2017. (XI. 21.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
334/2017. (XI. 21.) gyermekek települési támogatásának pénzügyi fedezetének meghatározásáról
335/2017. (XI. 21.) időskorúak települési támogatásának pénzügyi fedezetének meghatározásáról [módosította a 359/2017. (XI. 28.) képviselő-testületi határozat]
336/2017. (XI. 21.) Mór Város új településrendezési eszközeivel kapcsolatos tájékoztatásról
337/2017. (XI. 21.) közbeszerzés megindításáról
338/2017. (XI. 21.) az önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
339/2017. (XI. 21.) polgármesteri felhatalmazásról
340/2017. (XI. 21.) közbeszerzési ajánlattevőkről
341/2017. (XI. 21.) közbeszerzési dokumentáció jóváhagyásáról
342/2017. (XI. 21.) a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról
343/2017. (XI. 28.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
344/2017. (XI. 28.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
345/2017. (XI. 28.) a BAK Kft. 2018. évi normamódosítási javaslatának és pénzforgalmi tervének jóváhagyásáról [módosította a 3/2018. (I. 10.) képviselő-testületi határozat]
346/2017. (XI. 28.) a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
347/2017. (XI. 28.) a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017. évi költségvetéséről szóló 47/2017. (II. 14.) határozat módosításáról
348/2017. (XI. 28.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
349/2017. (XI. 28.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetéséről szóló 48/2017. (II.14.) határozat módosításáról
350/2017. (XI. 28.) a Bodajk Város Önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
351/2017. (XI. 28.) a köztemetőről szóló 40/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálatáról
352/2017. (XI. 28.) a háziorvosi ügyeleti díj módosításáról
353/2017. (XI. 28.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi szolgáltatási díjairól
354/2017. (XI. 28.) a képviselő-testület tagjai tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről
355/2017. (XI. 28.) testvérvárosi kapcsolat megerősítéséről szóló tájékoztatóról
356/2017. (XI. 28.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
357/2017. (XI. 28.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
358/2017. (XI. 28.) Bodajk központ légvezetékes hálózatának földkábeles átépítésével kapcsolatos tervezésről
359/2017. (XI. 28.) a 335/2017. (XI. 21.) határozat módosításáról
360/2017. (XI. 28.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
361/2017. (XI. 28.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
362/2017. (XI. 28.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
363/2017. (XI. 28.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
364/2017. (XI. 28.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
365/2017. (XI. 28.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
366/2017. (XI. 28.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
367/2017. (XI. 28.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
368/2017. (XII. 12.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
369/2017. (XII. 12.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
370/2017. (XII. 12.) a képviselő-testület 2018. évi munkatervéről
371/2017. (XII. 12.) a polgármesteri hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározásáról
372/2017. (XII. 12.) műtárgy haszonkölcsön szerződés módosításáról
373/2017. (XII. 12.) a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról
374/2017. (XII. 12.) az adóztatásról szóló beszámolóról
375/2017. (XII. 12.) a Fejér Megyei Kormányhivatal által lefolytatott ellenőrzésről
376/2017. (XII. 12.) hatósági ellenőrzésről
377/2017. (XII. 12.) a helyi környezet állapotáról szóló tájékoztatóról
378/2017. (XII. 12.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
379/2017. (XII. 12.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
380/2017. (XII. 12.) műszeres állapotfelmérő vizsgálatról
381/2017. (XII. 12.) a TOP-2.1.2-15 számú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátásáról
382/2017. (XII. 12.) a TOP-1.2.1-15 számú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátásáról
383/2017. (XII. 12.) a VP-6-7.4.1.1 számú pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásáról
384/2017. (XII. 12.) ingatlan adásvételi ajánlatról
385/2017. (XII. 12.) a Jobb Otthon Alapítvánnyal kapcsolatos egyeztetésről
386/2017. (XII. 12.) hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról
387/2017. (XII. 12.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
388/2017. (XII. 12.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
389/2017. (XII. 12.) Fejér Megye Közgyűlése által adományozható kitüntető díjról
390/2017. (XII. 12.) Fejér Megye Közgyűlése által adományozható kitüntető díjról

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu