Telefon: 22/410-001

Bodajk

Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde

 
Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde
8053 Bodajk, Bányász ltp. 15.
Tel.: 22/581-050
Fax.: 22/ 581-051
E mail: bodajk@zengoovoda.t-online.hu
     
 
     
 
Óvodánk 2016 szeptemberétől Bodajk Város Önkormányzatának fenntartásban működik, három csoporttal, melyek életkor szerint, szükség esetén részben osztottan szervezettek.
Óvodai nevelésünk családias, derűs légkörben folyik, figyelembe veszi a gyermekek személyiségjegyeit, életkori és egyéni sajátosságait. Célunk a gyermekek harmonikus, sokoldalú fejlődésének elősegítése, hogy a szeretetteljes nevelés hatására gyermekeink az élménygazdag óvodás évek során önálló, érdeklődő, tevékeny, kiegyensúlyozott egyénekké váljanak, estleges meglévő hátrányaik csökkenjenek.  Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.
Helyi pedagógiai programunkat mi magunk írtuk. Ebben kiemelt helyet foglal el a játék, a játékba ágyazott ismeretszerzés, az egészséges életmódra nevelés, a készség és képességfejlesztés a kompetencia programcsomag által.
Heti egy alkalommal, az egyházak által szervezett ökumenikus hittan foglalkozáson vehetnek részt a jelentkező gyerekek.
Óvodapedagógusaink számára a szabad játék biztosítása mellett, a közösség formálásán keresztül, a tapasztalással történő képesség- és készségfejlesztésen át a hagyományőrzés és a nemzeti identitás mélyítése kiemelten fontos területek. Ezek nemcsak a mindennapok során, de az ünnepek alkalmával is megjelennek óvodásaink életében. Óvodapedagógusaink az alapképzettség mellett számos, az intézmény nevelési gyakorlatát szolgáló kiegészítő végzettséget, képzettséget birtokolnak.  Fontosnak tartjuk a folyamatos továbbképzést, önképzést, mert a változó világ követelményeinek csak így tudunk megfelelni.
 
Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásaink:
• • Logopédia
• • Gyógytestnevelés
• • Ismerkedés a népi kismesterségek alapjaival
• • Ismerkedés gyermektáncokkal
 
Nyitva tartás: 6:00 -17:00 óráig
 
Óvodánk családias, biztonságos légkörének megteremtéséről a 13 főből álló alkalmazotti közösség gondoskodik: 7 óvodapedagógus, 4 szakképzett dajka, 1 gyógypedagógiai asszisztens és 1 konyhai dolgozó. Valamennyien jól képzett, kreatív, gyermekszerető, újításra hajlandó emberek, akik a gyermekek érdekét figyelembe véve dolgoznak. 
Óvodánk nyitott, bármikor meglátogatható.
 
 
Dolgozóink (név, beosztás, végzettség):
Kállainé Héri Krisztina intézményvezető (főiskola, közoktatás-vezető, gyermektánc oktató)
Vajda Gyuláné intézményvezető-helyettes (felsőfokú óvónőképző, gyógytestnevelő)
Hajnáczkiné Miller Anikó óvodapedagógus (főiskola, népi játszóházi foglalkozásvezető)
Sáriné Müllner Éva óvodapedagógus (főiskola, tanító)
Wittnerné Cojan Pamela Margit óvodapedagógus (főiskola)
Bernáthné Hitner Mónika óvodapedagógus (főiskola)
Dreska-Bajza Márta óvodapedagógus (főiskola)
Horváthné Szalai Éva pedagógiai asszisztens (bölcsődei gondozó, pedagógiai asszisztens, dajka szakképzettség)
Turiné Farkas Renáta pedagógiai asszisztens (gyógypedagógiai asszisztens szakképzettség)
Neubauer Józsefné dajka (dajka szakképzettség)
Nyirediné Kurjancsek Beáta dajka (dajka szakképzettség)
Pálinkásné György Kamilla dajka (dajka szakképzettség)
Zaholáné Krár Melinda konyhai dolgozó
 
Hirdetmény az óvodai beiratkozásról a 2018/19-es nevelési évre ide kattintva érhető el.
 
Szeretettel várjuk intézményünk honlapján is, az alábbi elérhetőségen:
 www.zengobodajk.hu
 
Képek az ovi életéből:
 
 
 
          
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu