Telefon: 22/410-001

Bodajk

Szervezeti, személyzeti adatok

 
2. Polgármesteri Hivatal - szervezeti, személyzeti adatok
 
Közfeladatot ellátó szerv:
 
- név:       Bodajki Polgármesteri Hivatal
- székhely, postai cím: 8053 Bodajk, Petõfi Sándor utca 60.
- telefon, telefax: 22/410-001, 22/410-031
- elektronikus levélcím: bodajkpm@t-online.hu
- honlap: www.bodajk.hu
- ügyfélszolgálat: 22/410-001
 
Törzskönyvi adatok:
 
PIR száma: 362159
Elnevezés: Bodajki Polgármesteri Hivatal
Székhely: 8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 60.
Alaptevékenység szakágazata: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:  8411 Általános közigazgatás
Adószám: 15362151-2-07
KSH stat. számjele: 15362151-8411-321-07
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):  706955
Gazdálkodási jogkör:  önállóan működő és gazdálkodó
Vezető:  Nagy Csilla jegyző
Kinevezés kezdete: 2013. 05. 29.
Megye: Fejér megye
Pénzügyi körzet:  0402 Bodajk
 
 
Szervezeti felépítés és feladatok:
 
 A hivatal feladatát a képviselő-testület által elfogadott "szervezeti és működési szabályzat (ügyrend)" szerint látja el. Főbb területek:
- jegyzõ: vezeti a képviselõ-testület hivatalát a vonatkozó jogszabályok szerint
- pénzügyi csoport: ellátja a polgármesteri hivatal feladatkörébe tartozó pénzügyi, gazdálkodási, pénztárkezelési és helyi adóhatósági feladatokat
- ügyintézõk: munkaköri leírás szerint látják el a polgármesteri hivatal feladatkörébe tartozó feladatokat
(ügyintézőket ld: részletesen a "Polgármesteri Hivatal"oldalon)
 
A közfeladatot ellátó szerv vezetõi:
 
Jegyzõ: Nagy Csilla
Pénzügyi csoportvezetõ: Dreska Tímea
- elérhetõségük: telefon, telefax: 22/410-001 bodajkpm@t-online.hu
 
Ügyfélkapcsolati információk:
 
Polgármester ügyfélfogadási ideje: 
szerda: 8-12 óra, 13-16 óra
 
Jegyző ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 8-12 óra, 13-16 óra
 
 
Ügyfélszolgálat:
- ügyfélfogadási rendje: hétfõ-csütörtök: 8-12 óra, 13-16 óra, péntek: 8-12 óra
 
Ügyintézõk:
 
- ügyintézõk ügyfélfogadási rendje: hétfõ, szerda: 8-12 óra, 13-16 óra
- a pénztár nyitvatartási rendje: hétfõ, szerda: 9-12 óra, 13-15 óra
 
Felettes szerv:
 
- név: Bodajk Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
- székhely, postai cím: 8053 Bodajk, Petõfi Sándor utca 60.
- telefon, telefax: 22/410-001
- elektronikus levélcím: bodajkpm@t-online.hu
- honlap: www.bodajk.hu
 
 
vissza ►
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu