Telefon: 22/410-001

Bodajk

Bodajk Város Önkormányzat gazdasági társasága

 
Név:    Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név:    BAK Kft.
Székhely:    8053 Bodajk Bányász ltp. 16.
Cégjegyzék száma:   07-09-005025
Cégjegyzés időpontja:    1997. 02. 04.
Alapító:    Bodajk Város Önkormányzat
Önkormányzat tulajdoni hányada:    100 %
Törzstőke: 3 000 000 Ft
Tevékenysége (főtevékenység):  5629 egyéb vendéglátás, 6820 ingatlan bérbeadás,
                                                     egyebekben alapító okirat szerint
 
A Kft. képviselője:  Zeislerné Mány Judit ügyvezető
Kinevezés időtartama:   határozott idejű, 2020. 01. 01. – 2024. 12. 31. időtartamra (megállapította: 364/2019. (XII. 10.) képviselő-testületi határozat)
 
Ügyvezető személyi bére: 2024. január 1-jétől 620 000 Ft/hó   (megállapította 305/2023. (XI. 28.) képviselő-testületi határozat)
 
Munkaszerződésben rögzített alapbéren felüli juttatása:    nincs
Munkaszerződésben rögzített egyéb kikötések:
- felmondási idő: nincs
- végkielégítés: nincs
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás: nincs
 
A Kft. felügyelő bizottsága
Megbízás időtartama:  2020. 01. 01. – 2024. 12. 31.
Tagjai:   Bokor Zsuzsanna, Stumpf Ignácné, Némethné Márk Szabina
Díjazás:  a Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek
 
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben előírt adatközlés. 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu